Beseda o první pomoci

V úterý 25.6. proběhla na školní zahradě beseda o první pomoci a bezpečném chování dětí v průběhu letních prázdnin.