Návštěva knihovny

Děti z 1. a 2. oddělení ŠD navštívily Místní knihovnu  v Babicích. Paní Bičanová si pro ně připravila ukázku nových knih a povídání o blížícím se adventním období. Při poutavém vyprávění a četbě v knihovně nám odpoledne rychle uteklo. Paní Bičanové děkujeme a budeme se těšit na další setkání.