Jadrničky

Jadrničky aneb z jadrné mluvy našich staříčků

Tímto projektem bychom rádi navázali na projekt realizovaný obcí Babice – Ze života našich staříčků.

Předmětem projektu je jadrná řeč našich prarodičů a její záznam na dostupná média.

Zaměříme se na jazyk a způsoby komunikace starší generace. Do projektu chceme zapojit co největší počet  žáků základní školy. Ti by měli v rámci projektu sbírat příspěvky v rodinách a poté je zaznamenávat a ukládat na dostupná média formou audio nahrávek, písemných záznamů  textů, fotek, …

V rámci projektu děti naváží užší vztah se starší generací jednak přímo v rodině, ale také při setkáních Klubu důchodců Babice. Očekáváme, že si zde budou předávat  navzájem poznatky obě skupiny a že dojde k mezigeneračnímu dialogu, který bude obohacující pro všechny zúčastněné strany.

Cílem projektu je daný materiál vydat jako tištěný sborník, kalendář a audio CD.

Druhotným cílem je prohloubení komunikačních schopností žáků, praktické využití dostupné techniky a počítačů, smysluplné trávení volného času a prevence sociálně patologických jevů.

Tento projekt  podporuje Nadace Synot a obec Babice.