Dopravní hřiště

V pondělí 24.10. probíhala naše výuka zcela jinak a pro nás to byla nová zkušenost.

Jeli jsme na dopravní hřiště do Uherského Hradiště a učili se pravidla, kterými se musíme řídit na dopravních komunikacích, abychom dodrželi všechny zásady bezpečnosti zejména při jízdě na kole. 

Nejvíce nás bavila jízda zručnosti, kterou všichni bravurně zvládli, dodržování pravidel už bylo poněkud složitější. Některým se podařilo vjet na kruhový objezd do protisměru, přehlédnout výstražné znamení a jet přes koleje, dodržování  všech pravidel bezpečné jízdy není opravdu nijak jednoduchá. ale nakonec jsme jízdu všichni zvládli a hlavně jsme si to náramně užili. 

A hlavně se těšíme na jaro, kdy se budeme snažit získat průkaz cyklisty. 

                                                                                                               Mgr. Marta Gablasová