7. A

Od příštího týdne, tedy od 17.5. 2021, bude třída 7.A mít prezenční výuku podle rozvrhu hodin pro běžnou výuku, který jste dostali v září a máte ho zapsaný v žákovských knížkách.

Při pobytu ve školní budově je třeba se řídit aktuálními vládními nařízeními, tzn. nosí se hygienická rouška nebo respirátor kryjící ústa i nos, dodržuje se hygiena rukou apod.

Pohledejte doma všechny potřebné pomůcky a věci jako přezůvky, čipy, aktovky, klíče od skříněk a pod.

Nezapomeňte si nahlásit obědy, ideálně ještě dnes. 

V pondělí proběhne testování žáků před první vyučovací hodinou antigenními testy. Přijďte proto včas!!! Vzhledem k vládnímu nařízení bude výuka od 10. května 2021 probíhat distanční formou. Podrobnější informace týkající se distanční výuky najdete v e-mailu. Rozvrh online hodin najdete také níže na stránce Distanční výuka 2020-21 
​​​​​​​
​​​​​​​

Rozvrh hodin od 30. 11. 2020

Stáhnout soubor: Rozvrh hodin 7A.pdf

Začátek školního roku

Zahájení školního roku 2020-2021 proběhlo v sále školy 1. září.

Ve středu 2. září budou žáci se svými třídními učiteli v kmenových třídách. Přinesou si do školy přezůvky, aktovky na učebnice a psací potřeby. Nezapomeňte na čipy. Vyučování ten den končí v 11:45. Pokud máte zaplacený a objednaný oběd, půjdeme do jídelny dle rozpisu. 

Od čtvrtka 3. září bude probíhat výuka jednotlivých předmětů podle rozvrhu na tento školní rok.  Stěhování tříd bude omezeno na co nejmenší možnou míru.


6.A školní rok 2019-2020

Výuka od 8.6. 2020

Organizace závěru školního roku:

Výuka v týdnu od 22. června bude probíhat dle rozvrhu hodin platného od 8.6. (viz níže)

Ve čtvrtek budeme vybírat učebnice v průběhu 2. vyučovací hodiny. Odevzdávat budete všechny učebnice včetně angličtiny (Project 2).

Žáci, kteří se neúčastní presenční výuky, přinesou učebnice také ve čtvrtek v době mezi 7:45 a 8:00 hod

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. června v 8:00 hodin v budově školy. Žáci, kteří se neúčastnili presenční výuky, si mohou pro vysvědčení přijít také. Je nutné, aby s sebou přinesly vyplněné a podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu a roušku, kterou budou mít zakrytý nos a ústa během pobytu ve škole. Tiskopis prohlášení o aktuálním zdravotním stavu k tisku najdete na stránkách školy zde. Případně vytištěné u vchodu do budovy školy.

Při příležitosti vysvědčení se také vyfotíme, abychom měli památku do kroniky, ale také pro každého jednotlivě. 

Těším se na setkání se všemi!

Anna Pavlicová

Organizace výuky od pondělí 8. 6. 2020

Nadále bude probíhat distanční výuka pro ty žáky, kteří nenastoupí do školy, formou zadávání práce na stránkách třídy. Online hodiny se od 8. června ruší. 
6.A třída = I. skupina - úterý a čtvrtek (dle uvedeného rozvrhu hodin) - učebna V.v. 

Příchod do školy mezi  7:45 – 7:55 místní, dojíždějící autobusem mohou přijít dříve.

První den nástupu do školy musí každý žák odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu, najdete zde.

Během pobytu ve škole bude nutno dodržovat následující hygienická opatření:

  • Před vstupem do budovy školy si nasadí roušku a u dveří si vydezinfikují ruce, přezují se a neprodleně odcházejí do třídy určené pro výuku ve své skupině. Roušku je nutno nosit ve všech společných prostorách, tj. šatny, chodba, WC, schodiště, jídelna). Každý žák bude mít s sebou 2roušky na den a sáček na jejich odložení.
  • Ve třídě bude pevně stanovený  zasedací pořádek, který jsou žáci povinni respektovat po celou dobu pobytu ve třídě.
  • Ve třídě je možné sundat roušku na pokyn vyučujícího, ovšem za dodržení všech hygienických pravidel. (tj. dodržování vzájemné vzdálenosti od spolužáků nejméně 1,5m)
  • Během přestávek zůstávají žáci ve třídě, na WC mohou odcházet jednotlivě.
  • Během 30-minutové přestávky (9:45-10:15) bude možno chodit ven za doprovodu vyučujícího.
  • Žáci jsou povinni si průběžně či na konkrétní pokyn vyučujícího vydezinfikovat ruce.
  • Po skončení vyučování odcházení neprodleně do šatny a domů, případně na oběd. Před vstupem do jídelny si řádně umyjí a vydezinfikují ruce.

Obědy budou zajištěny v jídelně. Kdo je bude chtít odebírat, musí si jednotlivé obědy přihlásit na stránkách www.strava.cz!!!

Stáhnout soubor: rozvrh hodin od 30_11.xps