Zhodnocení prevence na naší škole 2017-2018

Naše škola v loňském školním roce realizovala komplexní program prevence sociálně nežádoucích jevů, jenž je určen pro žáky, jejich rodiče a pedagogické a nepedagogické pracovníky školy.

Náš minimální preventivní plán se zaměřil převážně na zdravý životní styl našich žáků a kyberšikanu. Též jsme pokračovali v zaměření na vztahy mezi lidmi, mezigenerační vztah, na prohlubování solidarity dětí s nemocnými a hendikepovanými lidmi, lidmi se sociálně slabších skupin a rozvojových zemí.  

Oblast prevence byla realizována celým pedagogickým sborem a dalšími institucemi a byla koordinována metodičkou školy. Ta také poskytovala odborné vedení a metodickou pomoc učitelům, zajišťovala odbornou pomoc žákům, konzultovala s nimi jejich problémy a reagovala na podněty ze Schránky důvěry a Ouška. Za svoji práci byla již potřetí zařazena  nejen mezi nejlepší metodiky Zlína, ale převzala i zvláštní ocenění za mimořádný přínos pro prevenci.

V rámci specifické prevence proběhly na škole rámci preventivního programu tyto akce:

Přednášky PPP Uherské Hradiště

Pan Oldřich Kratochvíl, okresní metodik prevence, v prosinci navštívil naši školu, aby obeznámil žáky 8. a 9. třídy se styly učení a jejich praktickým využitím a také se svou besedou pro žáky 5. třídy Normální je nekouřit.

Credo Zlín ( dříve Poradna pro ženy a dívky Zlín )

Realizované besedy:  Ke komu patřím kamarádi maňásci si s dětmi 2. třídy vyprávěli o rodině, děti společně vytvářely seznam dětských trápení a hledají člověka, který by jim pomohl.

Kde jsem se tu vzal - tato beseda přiměřenou formou odpovídá dětem 3. třídy na otázku: Jak jsme přišli na svět

Nechej mne, ne to nechci - žáci 4. třídy měli možnost ventilovat své obavy, mluvili o místech, kde se bojí a kde se cítí bezpečně. Na příkladech konkrétních modelových situací se osvojili metodu odmítání.

Dospívání - žáci 6. třídy byli rozděleni do dvou skupin (dívky/chlapci) a každá skupina se svou lektorkou mluvila o fyzických i psychických proměnách v dospívání.

Na cestě k lásce – beseda na vztahy byla pro žáky 7. třídy.

Ty, já a my -  8. třída- cílem této besedy  je si uvědomit vlastní zodpovědnost za sebe, své jednání a výběr partnera

Do vztahu nepatří strach - besedy určené žákům 9. třídy, zaměřené na informace o lidské plodnosti, antikoncepci, těhotenství, prevenci HIV, uvědomění si pojmu domácí násilí, které může začít už v období známosti

Správná volba

V rámci projektu „Správná volba“ pořádá na Slovácku pan Pavel Pakosta již mnoho let přednášky na téma: holocaust a extremismus a kyberšikana. Vede při nich  interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti a k boji proti lhostejnosti. V naší škole přednáší již několik let a je u žáků velice oblíbený

Holocaust a extremismus

Cílem přednášky bylo zvýšit u žáků  9. ročníku povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku, působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – byli studenti interaktivní formou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a byli vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Na tuto besedu pak navázala exkurze do Osvětimi a Krakova.

Kyberšikana

Žáci 6. třídy byli interaktivní formou seznámeni s „nemocí“ zvanou šikana nebo kyberšikana. Byli vedeni k budování kamarádských vztahů a nesobeckého jednání. Naučili se rozpoznávat nebezpečí zneužívání osobních dat, ale také jak se ubránit proti lidem, kteří skrze manipulaci ohrožují jejich zdraví.

Husí stopa

Beseda pro žáky 4. třídy o odkazu J. Husa.

Zdravá 5

Program Škola Zdravé 5 byl určen žákům 1. a 4. třídy. V první části je seznámil s 5 základními zásadami zdravého stravování, ve druhé pak přichystali zdravou svačinku, na které si sami pochutnali.

Žáci 7. a 8. třídy si v rámci programu Párty se Zdravou 5 opět v první části zopakovali zásady správného stravování, potom ve skupinkách připravili studené občerstvení o 5 chodech. Na závěr také své výtvory společně ochutnali. Všichni pěkně spolupracovali a zjistili, že i zdravé jídlo je dobré.

Na stránkách www.zdrava5.cz naleznete nejen recepty, které žáci zkoušeli, ale mnoho dalších nápadů do kuchyně.

Policie ČR

V dubnu přijela do naší školy paní policistka Milena Šabatová, která se žáky 2., 5. a 8. ročníkuprobírala následující témata:

POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD

Práce policie a vztah k této profesi pro 2. třídu.

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ

 V programu určeném pro páté ročníky dala žákům taková preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání zejména v oblasti používání komunikačních prostředků. Mluvili tedy nebezpečích, která jsou spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobil…).

TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE A PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI

Cílovou skupinou této besedy byli žáci 8. třídy. Tato hodina byla zaměřená na právní vědomí, žáci zjistili rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, seznámili se s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladých lidí a nejčastějšími druhy protiprávního jednání dospělých páchaných na dětech. Byli také seznámeni s legislativní úpravou týkající se alkoholu, cigaret a jiných návykových látek.

Hasík

Jedná se o program ve spolupráci s  HZS z Uh. Hradiště, a proto 2. a 6. třídu navštívili ve dvou vyučovacích hodinách hasiči s programem Hasík, který je v současné době pravděpodobně nejpropracovanějším programem systematické výchovy děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jeho princip spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod a ochrany obyvatelstva. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Děti ze 6. třídy navázaly  na tyto besedy návštěvou Požární zbrojnice v Uh. Hradišti.

E- bezpečí

Žáci 8. a 9. třídy se dozvěděli interaktivní formou formy kyberšikany a možnosti ochrany proti ní.

E- DUHA

Kamarádi online I

Preventivní program pro žáky 3. a 4. ročníku věnovaný tématice bezpečného chování v online světě (internet, počítač, počítačové hry, tablet, mobilní telefon). Hazard kolem nás

Preventivní beseda pro žáky 7. třídy věnovaná tématice - hazard, gambling, hraní a sázení, závislé chování.

Ve škole také proběhl adaptační pobyt pro žáky 6. třídy na Hájence na Novém světe pod vedením instruktorů Alceda Vsetín, týdenní pobyt 8. třídy v CEV Rychta Krásensko.  Pokračovala Adopce na dálku, na kterou jsme získali finance při Non shop day a prodejem  výrobků na Vánočních dílničkách.

Samozřejmostí je také práce v oblasti nespecifické prevence, jejíž náplní jsou všechny aktivity, které umožnují zdravý rozvoj každého žáka školy. Patří do ní všechny jednorázové akce, které proběhly během školního roku a jsou uvedené v této výroční zprávě.

Mgr. Marta Eibensteinerová, školní metodik prevence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.

Aktuality

Exkurze žáků šestých tříd v Muzeu Babic

Exkurze žáků šestých tříd v Muzeu Babic

16. Říjen 2019
Žáci se seznamují s životem svých předků