10. týden 11.5.-15.5.2020

Český jazyk a literatura

ČJ – mluvnice:

  • v následující větě proveď větný rozbor včetně grafického znázornění a pošli do středy, 13. 5. 2020, do 15.00 hod. na můj mail. Děkuji.

Na zarostlém břehu řeky každoročně nádherně kvetou krásné a velké petrklíče.

  • Do mluvnického sešitu písemně vypracuj str. 82/ cv. 2 – ke každému grafickému znázornění napiš 1 větu.
  • V pracovním sešitě ústně udělej str.42/ cv. 6

ČJ – literatura: 

  • Přečti si nahlas z čítanky str. 69 -72 text Rudyard Kipling Mauglí.
  • Nezapomeňte číst knihu na referát. Připomínám, že písemně vypracovaný referát o knize máte poslat do 19. 5. 2020 do večera

Matematika

Fyzika

Angličtina

Dějepis

Přírodopis

Zeměpis