Týden od úterý 6. 4. 2021 do pátku 9. 4. 2021

PRVOUKA


STŘEDA

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Na s. 54 přečíst společně text nahoře.

Ve cv. 1 odpovídat na otázky.

Popsat činnosti na obrázcích (jízda na kole, přeskakování gumy nebo švihadla, hraní her na počítači, sledování televize, fotbal, cvrnkání kuliček).

Cv. 2 – Než vyjedu na kole, nasadím si helmu (usměvavý smajlík). U počítače trávím co nejvíce času (zamračený smajlík). Na silnici jezdím na kole sám (zamračený smajlík). Raději si venku hraji s kamarády (usměvavý smajlík).

Rozpočítadla (dobrovolně se naučit jakékoliv z nich říkat):

Šiška, liška, pampeliška, zabloudila v lese myška. Ten, ten, ten, vyhodí ji z kola ven.

Leze, leze brouk, leze na klobouk. Pozdraví tě – dobrý den! A ty musíš z kola ven!

En ten týna, mandolína, pojedeme do Kolína. Housle, basa, trumpeta, pojedeme do světa.


Na s. 55 přečíst text nahoře.

Naučit se jmenovat jarní květiny – cv. 1 (violka = fialka; prvosenka = petrklíč; smetánka lékařská = pampeliška).

Spojit názvy v rámečcích s částmi rostliny – smetánky lékařské (pampelišky).

Klíčení hrachu: https://www.youtube.com/watch?v=lwUBqTrAEqc