Týden od úterý 6. 4. 2021 do pátku 9. 4. 2021

ÚTERÝ

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).


Matematika 3. díl

Na s. 2 cv. 4. (dokreslit deštníky do 17 a zakroužkovat 10 deštníků, dopsat příklad 17=10+7; dokreslit hvězdy do 13 a zakroužkovat 10 hvězd, dopsat příklad 13=10+3; dokreslit lopaty do 15 a zakroužkovat 10 lopat, dopsat příklad 15=10+5; dokreslit kbelíky do 14 a zakroužkovat 10 kbelíků, dopsat příklad 14=10+4).                                                                                                                                                                        Na s. 3 cv. 1 (rozložit čísla: 2=1+1, 3=1+2, 4=1+3, 5=1+4,6=1+5, 7=1+6, 8=1+7, 9=1+8; 3=2+1, 4=2+2, 5=2+3, 6=2+4, 7=2+5, 8=2+6, 9=2+7, 10=2+8).

Na s. 3 cv. 2 (sčítání lentilek: 9+7=9+1+6=16; 8+5=8+2+3=13; 9+5=9+1+4=14)

Opakování – válec, krychle a koule: https://www.youtube.com/watch?v=j3xFGZfL_YU

https://www.youtube.com/watch?v=dwex0kqkdKo&t=29s


STŘEDA

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).


Matematika 3. díl

Na s. 3 cv. 3 (9+9 (1+8)= 9+1+8=18 (1oblouk modrý, 8 dílků zelených; 8+9 (2+7)= 8+2+7=17 (2 dílky modré a 7 dílků zelených); 8+5 (2+3)=8+2+3=13 (2 dílky modré a 3 dílky zelené).

Na s. 4 cv. 1 (8+7=8+2+5=15; Je to 15 kusů zeleniny.)

Opakování učiva o geometrických tělesech: https://www.youtube.com/watch?v=5OyXVpftW8g

Počet krychlí v prostoru:  https://www.youtube.com/watch?v=qxnAAWlzT80

Přičítání k 9: https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/devetplus9.htm


 

ČTVRTEK

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).


Matematika 3. díl

Na s. 4 cv. 2 (8+2+2=12, 8+4=12; 8+2+3=13, 8+5=13; 8+2+4=14, 8+6=14, 8+2+5=15, 8+7=15; 8+2+6=16, 8+8=16; 8+2+7=17).                                                                                                                                                        Na s. 4 cv. 3 (sčítat pamětně: 3+6=9, 9+1=10, 12+4=16, 10+0=10, 7+2=9, 13+4=17, 11+8=19, 9+1=10, 16+4=20, 15+2=17, 17+3=20).                                                                                                                                        Na s. 4 cv. 4.

Úkoly na listu na s. 16.

Cv. 1 (2 trojúhelníky, 1 čtverec, 5 obdélníků, 4 kruhy).

Cv. 2 (ČTVEREC, TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK).

Cv. 3 (nakreslit obrázek z geometrických tvarů; počet nemusí být stejný jako je v úkolu).


PÁTEK

Úkoly na listu (druhá strana listu se s. 16).

Cv. 4 (8+8, 5+11, 4+12, 10+6, 9+7, 9+7).

Cv. 5 (17-8, 14-5, 16-7, 11-2, 12-3).

Cv. 6 (spojit tečky přímou čarou – domek, prasátko).