Týden od úterý 6. 4. 2021 do pátku 9. 4. 2021

ÚTERÝ

Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly ve Slabikáři na s. 104

Vystříhat obrázky nahoře a nalepit je na cedule k výběhům (shora dolů – papoušci, sovice, plameňák, žirafa, tuleň, slon).

Odpovědět na otázky pod obrázkem (Ploutvičkovi jsou u žiraf. Ve frontě na zmrzlinu je 5 lidí. Holčička s modrou sukní a červenou mašlí se dívá na žirafy. V zoo mám nejraději…).

Dopis ve Slabikáři na s. 105

Přečíst dopis na s. 105 a odpovědět na otázky: Ve kterém městě byla Alenka v zoo (v Praze)? Co jí půjčil táta (fotoaparát)? Podtrhni názvy zvířat, která Alenka fotila (žiraf, gazel, zeber, geparda, hrochů, slonů). Která zvířata se Alence líbila nejvíce (opičky)? Jak se jmenuje Alenčin bratr (Jáchym)? Jak se říká zmenšenému znázornění Země (globus)?

Nakreslit obrázek k dopisu.

Psaní

Psaní písmen č  a Č v Písance na s. 8.                                                                                                                    Psaní (přepis psacím písmem) slov na listu s. 62 - sloupce se slabikou BA, BE, BU).STŘEDA

Psaní

Psaní řádků s písmenem Č a č v Písance na s. 9 (básničku ze Slabikáře na s. 81 přepsat psacím písmem a pod básničku do rámečku nakreslit čápa):                                                                                                           

Čápe, čápe nohatý,                                                                                                                                                      s čápicí a čápaty,                                                                                                                                                                načpak máte zobany?                                                                                                                                                      Na ty milé skokany?

Čáp bílý: https://pixers.cz/plakaty/cap-bily-ciconia-41169288

Psaní (přepis psacím písmem) slov na listu s. 61 - sloupce se slabikou ČA, ČE, ČO).ČTVRTEK

Úkoly na listu s. 48 s článkem „Malý fotbalista“.

Přečíst text a podtrhnout nebo říct odpovědi na otázky: Jak se jmenuje malý fotbalista (Ferda)? Co znamená „mít formu jako hrom“ (je v kondici, daří se mu)? Co znamená „neházej flintu do žita“ (nevzdávej to)? Kdo hraje ve stejném týmu s Ferdou (Igor)? Co znamená, že se „naparuje jako páv“ (je pyšný, myslí si o sobě, že je něco víc než ostatní)? Co udělal Igor při ligovém zápase (zahrál rukou, byl to faul)? Co udělal Ferda, když ho trenér poslal do hry (dal gól)? Co znamená „tetelit se blahem“ (radovat se)? Co znamená připadat si „jako v sedmém nebi (být šťastný)?


Úkoly ve Slabikáři na s. 106

Slova nahoře přečíst.

Vyluštit křížovku podle obrázků živočichů pod ní (1. ORANGUTAN, 2. ZEBRA, 3. ŠIMPANZ, 4. ŽIRAFA, 5. HROCH, 6. KROKODÝL; tajenka – nejrychlejší zvíře na souši je GEPARD).


Psaní                                                                                                                                                                                   

​​​​​​​Psaní řádků s písmenem Č a č v Písance na s. 10 – dopsat věty psané psacím písmem (Kačka čeká u doktora. Bolí ji v krku a má horečku. Nevzala si čepici a bundu.); dopsat o čem bude babiččina pohádka (o čertovi) a nakreslit ho do rámečku.

Psaní (přepis a opis) slov z tabulky ve Slabikáři na s. 82 (druhý a poslední sloupec) do domečkového nebo opičkového sešitu.PÁTEK

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

  1. hodina

Rozlišení hlásek a písmen d – ď, t – ť, n – ň: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm

Úkoly ve Slabikáři na s. 107.

Zakroužkovat písmeno ď ve slovech loďka a zeď oranžově, zakroužkovat  písmeno ť ve slovech síť a labuť zeleně, zakroužkovat písmeno ň ve slovech kůň, sáňky a dlaň modře.

Přečíst slova v tabulce.

Zakroužkovat v tabulce stejnou barvou dvojice slov psaných tiskacím a psacím písmem stejnou barvou (Naďa, Vláďa, sáňky, žbluňká, koťata, báseň, kňourá).

Dopsat háčky do slov pod tabulkou (loďka, zeď, ďobá, Láďa, teď, Béďa; ťapá, ťuká, sviť, déšť, chuť, Káťa; báseň, sáňky, laň, kuňká, kaňka).

Úkoly na listu na s. 49.

Přečíst slova ve sloupcích.                                                                                                                  Najít v tabulce slova k obrázkům (kost – M, list – A, čert – N, tank – G, most – O. Dopsat vzniklé slovo do věty: Toto je MANGO.                                                                                Spojit slovo s obrázkem (ringle, fíky, grep, angrešt). Napsat k obrázkům čísla vět, ke kterým patří (1 vpravo nahoře, 2 uprostřed vlevo, 3 dole vpravo, 4 uprostřed vpravo, 5 vlevo dole, 6 vlevo nahoře).


  1. hodina

Úkoly na listu na s. 50.

Přečíst slova v tabulce.

Přečíst článek „Petr, nebo Petra?“ . Najít děti podle textu (nahoře v řadě stojí Naďa, Láďa a Víťa; dole je Péťa s Táňou i Rosťa, Zdeňka, Stáňa a Soňa). Péťa je hoch.

Úkoly na listu na s. 85.

Zakroužkovat nebo podtrhnout stejnou barvou části vět, které k sobě patří (Husa má housata. Kachna má kachňata. Krůta má krůťata. Kráva má telata. Kočka má koťata. Ovce má jehňata. Koza má kůzlata. Klisna má hříbata.)

Přečíst slova ve sloupci vedle textu.

Přečíst text „U babičky v Dubňanech“ a podtrhnout správné odpovědi (Jak se jmenuje babiččin pes (Punťa)? Jak se jmenuje její kočka (Míca)? Kdo nese koťatům mléko (Káťa)? Kdo nese kachňatům kopřivy (Láďa)?


Psaní

Psaní písmen ž  a Ž v Písance na s. 11.

Psaní (přepis psacím písmem) slov na listu s. 62 - sloupce se slabikou ŽI, ŽA, ŽE).