Týden od středy 14. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020

Středa:

Matematika - 4 úkoly na str. 18 (1. úkol - listy a hříbky spojit s příkladem 2 + 1 = 3, zbývající obrázky        spojit s příkladem 1 + 2 = 3; výsledky dopsat do příkladů tužkou. 2. úkol  - 1. sloupeček: 1 + 1 = 2 (čtverec), 2 + 1 = 3 (trojúhelník), 1 + 2 = 3 (trojúhelník)2 + 1 = 3 (trojúhelník); celkem 3 trojúhelníky; 2. sloupeček: 1 + 1 = 2 (čtverec), 1 + 1 = 2 (kruh), 2 + 1 = 3 (trojúhelník), 1 + 1 = 2 (obdélník); celkem 1 trojúhelník.  3. úkol - 1 + 1 = 2 pod příklad namalovat 1 kolečko modré a 1 kolečko červené; 2 + 1 = 3 pod příklad namalovat 2 modrá kolečka a 1 červené kolečko; 1 + 2 = 3 pod příklad namalovat 1 modré kolečko a 2 červená kolečka. 4. úkol - netopýr - růžovou barvou vybarvit políčka s výsledkem 2 a šedou barvou políčka s výsledkem 3; ještěrka - zeleně vybarvit políčka s výsledkem 2 a žlutě políčka s výsledkem 3.)

Čtvrtek:

​​​​​​​Matematika - 3 úkoly na str. 19 (1. úkol - ​​​​​​​ 1. řádek - příklady: 1 + 1 = 2,  1 + 2 = 3;                                     2. řádek příklady: 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2. 2. úkol - 4 je více než 3, 3 je méně než 4 (mohou být nakreslená kolečka místo čísel).  3. úkol (1 + 1 = 2; odpověď: V lese bydlí 2 zvířátka.), (1 kolečko modré a 2 kolečka červená; 1 + 2 = 3; odpověď: Na zahradě rostou 3 květiny).