Týden od středy 14. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020

Středa:

Čtení slabik se s, S na listu str. 30 - v úkolu u kytičky se spojuje S s ostatními písmeny a tvoří se slabiky: SÁ, Sa, Se, Sa, SA, Sá, Sé, Se, SE. Tyto slabiky mohou rodiče s dětmi skládat i pomocí písmen skládací abecedy. Vystříhněte, prosím,  písmena S, s a slabiky sa, sá, se, sé... V úkolu u pusinky se čtou slabiky. Rodiče je mohou dětem číst a děti je mohou hledat a ukazovat. Potom mohou děti tužkou spojit obrázek se slabikou, na kterou začíná ( sešit - se, sáně - sá, sekyra - SE, salám - SA).  V úkolu se žebříky čtou děti slabiky. Pokud některou slabiku dobře nepřečtou, ať ji složí ze skládací abecedy a potom znovu přečtou. Úkol u tužky je dobrovolný (vybarvují se na klaunovi věci s hláskou s - stužky, vlasy, nos, pusa, kapsy, srdce, saxofon, sandály).

Písanka - str. 24 cv. I. a II. (cviky mohou být nakresleny různými barvami);                                          "vlaštovky" na listu str. 29 (důležitý je sklon cviku, vracet se k levé ruce; dbát na správný úchop tužky - pastelky dvěma prsty, konec tužky směřuje k pravému rameni u praváků, k levému rameni u leváků;        viz video v emailu, který jsem vám poslala v neděli 11. 10. 2020).


Čtvrtek:

Na další straně listu 31 číst u úkolu se sovou  slabiky na stromech a vyhledávat slova; modrou pastelkou je dát do kroužku (1. strom - máma, 2. strom - malá, 3. strom - Ema, 4. strom - láme, 5. strom  - sama, 6. strom - Ela, 7. strom - mele, 8. strom Ála). Děti mohou slova skládat ze skládací abecedy.                              Úkol s hvězdičkou - tužkou napsat obloučky pod slabikami slov a číst slova po slabikách.                              Úkol u otazníku je dobrovolný ( obtáhnout čáru vedoucí od Míly k psovi; je to ten nahoře).

Psaní na listu str. 35 (opět dbát na sklon cviku k levé ruce).                                                                              Písanka - str. 25 cv. I. a III. (vzory na svetru nakreslit jedním nebo druhým způsobem barevnými pastelkami a svetr nemusí děti  vybarvovat).


Pátek:

Abeceda:​​​​​​​ na str. 28 úkoly 1 - 3 (zelených bot je 6; jména Anežka, Aleš, Eva, Eda, Irena, Ivan, Olga, Ondra); děti vybarví jen zvířátka na "o" - opice, osel, ovce; zakroužkují je a ještě slova ostrov a oko).                          Úkoly na listu str. 34 - úkol u pusinky - děti čtou slabiky; děti je mohou složit ze skládací abecedy (vystříhněte písmena O, o, Ó, ó a slabiky mo, mó, lo, ló, so, só). Úkol u sovy - děti čtou slabiky a potom vyhledají slova - mohou pod jejich slabiky napsat obloučky: maso, sele, Malá, mele. Opět mohou slova složit ze skládací abecedy a znovu je přečíst. 

Abeceda: na str. 29 úkoly 1 - 3 (na obálce knihy je ryba, krab a  mořská hvězdice). Písanka - str. 26 - úkoly I. a II. (na velkém srdci  mohou děti namalovat vzory, nemusí jej vybarvovat).​​​​​​​