Týden od pondělí 15. 3. 2021 do pátku 19. 3. 2021


PONDĚLÍ

Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                                Úkoly na listu s. 44:                                                                                                                                                   - přečíst slova v tabulce                                                                                                                                             - vybarvit červeně slova v tabulce podle obrázků pod tabulkou (k nim přidat a také červeně vybarvit podtržená slova ve větách u tužky a ještě další 4 slova - Petr, svetr, slzí, plno); vyjde obrázek srdce            - přečíst věty u tužky a podtrhnout správné výrazy: Podtrhni název města (Brno). Podtrhni další čtyřnohé domácí zvíře (vlčáka). Podtrhni další květinu rostoucí na poli (vlčí máky).                                                                                                                                                                                                                                                Úkoly ve Slabikáři na s. 90:                                                                                                                                        - přečíst článek a podtrhnout v textu správné odpovědi: Podtrhni název ročního období, které začíná v březnu (jaro). Co se děje s trávou na jaře (zelená se)? Co dělají žížaly a ptáci na jaře (vylézají z hlíny; zpívají). Kdo začíná létat na jaře (motýli a včely). Co sází babička na záhony u domu (růže)? Podtrhni barvy květů (žlutá, oranžová, růžová).                                                                                                           Poslechni si písničku a řekni, jakou barvu mají růže, o kterých se v ní zpívá (červená, bílá, modrá):    https://www.youtube.com/watch?v=DnCT4RGgt88                                                                                              - vybarvit obrázky podle zadání                                                                                                                                - perem dopsat chybějící háčky do psacích slov                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Psaní

Psaní psacího T:   https://www.youtube.com/watch?v=mmalQKPQAPI

V Písance na s. 30 napsat řádky s písmenemT. 

V Písance na s. 31 napsat řádky s písmenem š (k obrázkům napsat psacím písmem slova: myš, šála, šiška). ÚTERÝ

Čtení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                            Úkoly ve Slabikáři na s. 91:                                                                                                                                        - společné čtení textu                                                                                                                                                - přečíst básničku u tužky a zakroužkovat písmeno ř                                                                                              - u červeného otazníku rozdělit slova svislou čarou na slabiky a napsat číslem nad slova, kolik mají slabik (švi-to-ří, mo-ře, ji-řič-ky, či-ři-ka-jí, přá-te-lé; 3, 2, 3, 4, 3)   - zakroužkovat slabiky na vlaštovkách podle diktovaných slov, ve kterých se vyskytují: řeč (ře), křoví (řo), řidič (ři), Řehoř (Ře), řasa (řa), tři (ři), Bořek (ře), keřů (řů), Křovák (řo), křupinky (řu), Řitonice (Ři)                                                         -                                                                                                           

Úkoly na listu s Ř, ř na s. 41:                                                                                                                                      - psaní tiskacího Ř: https://www.youtube.com/watch?v=7QjQBcSaSr0                                                             - dopsat velkým tiskacím písmem první slabiky slov k obrázkům                                                                      - přečíst slova v tabulce                                                                                                                                            - najít slova v tabulce podle obrázků pod tabulkou a podtrhnout je                                                                    - přečíst text "Na jaře"  a podtrhnout v textu odpovědi na otázky: Co dělá příroda na jaře (probouzí se)? Kdo se k nám vrací z jižních krajů (ptáci)? Podtrhni mláďata drůbeže (kuřaty, housaty). Podtrhni živočichy žijící u vody ( žáby, vážky, mloky).                                                                                                                             - podle textu odpovědět na otázky (A,N)


Psaní:                                                                                                                                                                             

V Písance na s. 32 napsat řádky s písmenem Š (slova vět obtáhnout a do vět dopsat správná slova: Na smrku roste šiška. Vašík jí kaši. Lukáš nese košík. Sýr má ráda šedá myš.).              

Na listu s. 30 přepsat sloupce slov se slabikami ŠU a ŠO do domečkového nebo opičkového sešitu. 


STŘEDA

V Písance na s. 33 napsat řádky s otazníky a vykřičníkem. Obtáhnout psací věty a odpovědět na otázky podle Slabikáře na s. 63(Ve snu létalo prase. Kdákal slon. Lva lovil kos. Úkoly si psala myška.); odpovědět na otázky: Máš také sny (Ano.)? O autě, které se vznáší.

V Písance na s. 34 napsat řádky se slabikami ou, Ou. Přepsat slova ze Slabikáře na s. 64: louka, koule, melou, pavouk, loudá, jedou.ČTVRTEK

Čtení                                                                                                                                                                        Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                                    Úkoly ve Slabikáři na s. 92:                                                                                                                                       -  najít stejná slova z prvního řádku v tabulce a zakroužkovat dvojici stejnou barvou (psací a tiskací podoba slova)                                                                                                                                                             - přečíst ostatní slova v tabulce                                                                                                                              - u tužky podtrhnout dvě části jedné věty stejnou barvou                                                                                     - namalovat obrázek do rámečku k barevné tužce

Úkoly na listu s Ř, ř s. 81(z druhé strany je s. 44):                                                                                                  - cv. 1 - vepsat slovo ke 3 obrázkům (JEŘÁB)                                                                                                          - cv. 2 - přečíst slova ve sloupcích; vyhledat a přečíst dvojice rýmujících se slov; vymýšlet další rýmy (peří - dveří, řeka - veka, řada - brada, moře - kuře - dveře, dřevo - střevo, bříza - míza, talíře - malíře, večeře - keře, řádek - Radek, řízek - pařízek, vařič - spořič)                                                                                                 -  cv. 3 - přečíst text a podtrhnout správné odpovědi: Podtrhni, kdo doma vaří (mamka). Kdo vaří dnes (táta)? Co dělá táta (obaluje a smaží řízky)? Co dělá Ema (loupe brambory)? Co připraví Ema na stůl (talíře, příbory, misky)? Podtrhni název povolání (kuchaři).                                                                                   - označit barevně kolečko u správného popisu večeře


Psaní:       

V Písance na s. 35 napsat řádky se slabikami au, Au. Slova přepsat do správného sloupce: Mourek, okoun; sauna, auto.

Na listu na s. 33 opsat do domečkového nebo opičkového sešitu věty: Máma má ráda operu. Adam Veselý, to je můj táta. Táta, ten mi napoví, kávovar je kovový.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PÁTEK

  1. hodina

Čtení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                                      Úkoly ve Slabikáři na s. 93:                                                                                                                                       - přečíst text a perem dopsat do básničky chybějící čárky, háčky a tečky                                                          - škrtnout slova, která do řádku nepatří (povolání - vařič, činnosti - zubař, měsíce - pátek, nádobí - šroubovák, stromy - růže, sladkovodní ryby - velryba)                                                                                         - složit slova z písmen podle obrázků (TALÍŘ, LŽÍCE, NŮŽKY, VAŘIČ, PILKA)                                                                                                                                                                          

Úkoly ve Slabikáři na s. 94:                                                                                                                                       - přečíst text a napsat velkým tiskacím písmem správné odpovědi                                                                      

2.     hodina                                                                       

Čtení       

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                                      Úkoly ve Slabikáři na s. 95:                                                                                                                                       - společné čtení textu                                                                                                                                               - přečíst básničku                                                                                                                                                      -  zakroužkovat písmeno Ch, ch v básničce                                                                                                             - čtení slabik                                                                                                                        

Úkoly na listu s Ch, ch s. 42:                                                                                                                                       - psaní tiskacího Ch:  https://www.youtube.com/watch?v=4vVF2wFlkS8                                                         - dopsat velkým tiskacím písmem první slabiky slov k obrázkům                                                                       - přečíst slova v tabulce                                                                                                                                           - vyhledat v tabulce slova k obrázkům a složit z písmen za nimi název pohoří v článku "Buchty"                  - přečíst text "Buchty" a odpovědět na otázky: Co jsou to Beskydy (pohoří)? Kam pojedou v sobotu (na chalupu)? Co všem moc chutná (buchty)? Na co chytá babička mouchy (na mucholapku)? Jak se nazývá blízké pohoří na Ch (Chřiby - vrchovina; Brdo s rozhlednou je nevyšší bod)?                                                      

Psaní:    

Psaní psacího c:

https://www.youtube.com/watch?v=T4B96HaTRz4

V Písance na s. 36 napsat řádky s písmenem c (slova slunce, kocour a ruce obtáhnout) a nakreslit obrázky pod slova.                                                                                                                                                                    V Písance na s. 37 napsat řádky s písmenem C (přepsat psacím písmem tiskací slabiky a opsat psací slabiky ze Slabikáře na s. 67 u pusinky) .