Týden od pondělí 29. 3. 2021 do středy 31. 3. 2021

PONDĚLÍ

Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly ve Slabikáři na s. 102.

Společně přečíst text nahoře. V textu najít a zakroužkovat g. G.

Číst slabiky s písmenem g a vymýšlet slova s některými slabikami (ga – gazela, jóga; ge – gepard, generál; gí – legíny, angína; go – gorila, gong; gu – guma, gumáky; gá – gáza, Agáta; gy – gymnastika, gymnázium).


Do básničky dopsat slova z nabídky:

Gorila se MRAČÍ,                                                                                                                                           co jí síly STAČÍ,                                                                                                                                           pořád kouká do ZRCÁTKA,                                                                                                                           chce být trochu MLADŠÍ.


Psaní velkého tiskacího G: https://www.youtube.com/watch?v=83Is7QQrEFU

​​​​​​​

Úkoly na listu s písmenem g, G.

Dopsat slabiky k obrázkům (garáž – GA, gepard – GE, gazela – GA, gorila – GO, gumáky – GU).

Přečíst slova v tabulce.

Vyhledat slova k obrázkům pod tabulkou a podtrhnout je (vagon, iglú, golfista, glóbus, gong, guma).

Podtrhnout správné slovo k obrázku pod větou (V zoo žije žirafa. Do louží jsou gumáky.)

Odpovědět na otázky A = ANO, N = NE (Je fíkus rostlina? A; Je doga pták? N; Má fena kůzlata? N; Je angína k jídlu? N; Hraje se na flétnu? A; Má vlak vagony? A).

Oddělit slova čarami (GITA, OLEG, AGÁTA, IGOR, REGINA, MAGDA).


Psaní

Řádky v Písance (4. díl) na s. 3 (přepsat psacím písmem volání a obtáhnout věty napsané psacím písmem; ústně odpovědět na otázky – sova, koza, had, osel, husa).

Přepsat psacím písmem slova ze sloupců na listu s. 30 se slabikami HE, HA, HY do domečkového nebo opičkového sešitu.ÚTERÝ

Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly ve Slabikáři na s. 103.

Čtení slov v tabulce na s. 103.

Vyhledat dvojice stejných slov z posledního řádku v tabulce a zakroužkovat je stejnou barvou.

Podtrhnout správná slova ve větách podle obrázků (Olga drží globus. Igor fotografuje gorilu.)


Úkoly na listu s písmenem g, G (druhá strana listu).

Cv. 1 – dopsat do mřížky slovo k obrázku – GRAMOFON.

Cv. 2 – přečíst slova v kostkách. Zakroužkovat barevně slova: červeně slova se slabikou ga (Olga, liga, doga, gazela, jóga, garáž, gauč), zeleně slova se slabikou gu (guláš, figurka, guma, Gusta), žlutě slova se slabikou go (gorila, fagot, gong, vagon, Igor).

Cv. 3 – Přečíst věty a podtrhnout správné odpovědi: Z čeho staví Gusta domy (z lega)? Co dělá Igor (pomáhá mu)? Kdo cvičí jógu (Gábina)? Kdo složil puzzle (Magda)?

Zakroužkovat chybějící dílek puzzle (třetí).


Psaní

Psaní písmene b: https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM​​​​​​​

Řádky s písmenem b v Písance (4. díl) na s. 4 a 5.


STŘEDA

​​​​​​​Psaní


Psaní B:  https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM

Řádky s písmenem B v Písance (4.díl) na s. 6 a 7 (tiskací písmena a věty přepsat psacím písmem).