Týden od pondělí 3. 5. do pátku 7. 5. 2021


PONDĚLÍ

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 14 cv. 1 (vypočítat příklady; škrtnout indiány s příklady, jejichž výsledek není 18: 9+6=15, 5+11=16, 12+8=20, 6+11=17).                                                                                                                                                          Cv. 2 – vypočítat příklady; výsledky ve sloupcích: 12, 17, 20, 20, 12; 20, 13, 19, 20, 18; 15, 18, 20, 11, 20; 20, 12, 17, 19, 16; 18, 18, 16, 18, 19.                                                                                                                        Cv. 3 – vypočítat, kolik peněz mají jednotliví lidé (4 Kč,  5 Kč, 2 Kč, 7 Kč; celkem mají 18 Kč).                                                                          

Na s. 30 cv. 1 – 3 m + 12 m = 15 m; Ušila 15 metrů záclon.

                       


ÚTERÝ

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 14 cv. 4 – 9+4+7= 20 (Na soutěž přijelo celkem 20 lidí.), děvčata byla 4, trenérů bylo 7 (Na soutěži bylo více trenérů.).                                                                                                                                                           Na s. 15 cv. 1 – vypočítat příklady (9+8=17, 4+7=11, 6+12=18, 7+9=16) a vybarvit stopy s výsledky příkladů: 8+3=11, 6+6=12, 3+10=13, 5+9=14.                                                                                                   Cv. 2 – vypočítat příklady (výsledky: 17, 14, 18).                                                                                       Cv. 3 – vypočítat příklady a znázornit je na číselné ose (14+3=17, 17+2=19, 9+5=14, 7+4=11, 15+5=20).                                                                                                                                     

Na s. 30 cv. 2 – 11 m + 7 m = 18 m; Dohromady měli 18 metrů provázku.

 


STŘEDA

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 15 cv. 4 – k vypočítaným příkladům nalepit podle výsledku obličeje lidí (2+11=13, 8+12=20, 9+6=15, 6+8=14, 4+7=11).

Na s. 30 cv. 3 – výsledky po sloupcích: 20m, 13m, 14m; 19m, 16m, 17m; 7m, 14m, 7m.                               Cv. 4 – 8 m – 3 m = 5 m; Zbylo jí ještě 5 metrů látky.ČTVRTEK

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 16 cv. 1 – příklady se špatnými výsledky: 20-6=14, 20-10=10, 20-8=12; 20-7=13, 20-2=18, 20-0=20; 3+3 příklady se špatným výsledkem.                                                                                                                               Cv. 2 – výsledky příkladů: 11, 16, 13, 15, 10, 12. Jména lodí: PERLA, ISABELA, VIKTORIE.                              Cv. 3 – příklady s výsledky: 20-10=10, 20-6=14, 20-9=11, 20-20=0, 20-3=17, 20-5=15, 20-1=19, 20-8=12.