Týden od pondělí 22. 3. 2021 do pátku 26. 3. 2021

PONDĚLÍ


Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly ve Slabikáři na s. 96:

Přečíst slova z tabulky (procvičit hlavně slova psaná tiskacím písmem).

Hledání slov (dvojice stejných tiskacích a psacích slov) v tabulce podle smyslu vět (zakroužkovat dvojice stejnou barvou): Na kopci za vesnicí stojí stará CHALUPA. Michalka utírá hadrem PRACH. Malý kocourek je ještě PLACHÝ. Na rybníce plave kačer a KACHNA. Jáchym je hodný CHLAPEC. Babička seje HRÁCH. Pod stromy se zelená MECH.

Dopsat velké tiskací  CH nebo H do slov ( hroch, kachna, chata, rohy, husa, hory, plachý, Michal, dlouhý, Honzík).

Zakroužkovat stejná slova stejnou barvou v obou tabulkách.Psaní

Řádky v Písance na s. 38 (přepsat slova na řádcích psacím písmem. Odpovědět na otázku: Je celer ovoce? (Celer není ovoce.).

Přepsat psacím písmem do domečkového nebo opičkového sešitu věty ve Slabikáři na s. 61   u kašpárka (Ríša píše dopis novým perem. Táta u stolu píše perem a rýsuje. Veverka jí semínka ze šišky. Tomáš lepí do sešitu draka.)​​​​​​​

ÚTERÝ


Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly ve Slabikáři na s. 97:

Dopsat velkým tiskacím písmem slova do vět (Na horách je čistý VZDUCH. Slon má dlouhý CHOBOT. Na hradbách straší DUCH. Koupíme čerstvý CHLÉB. S tátou hrajeme ŠACHY. V zoo žije HROCH.

Zakroužkovat stejnou barvou 2 slabiky jednoho slova (šachy, buchty, moucha, chyba, chválí, kachna, Michal, chýše, blecha).

Dopsat do slov velké tiskací CH a škrtnout slova, co do řady nepatří (buchta, chléb, hrách – nepatří do řady, není pečivo; moucha, chroust, ropucha – nepatří do řady, není to hmyz; chytrý, plachý, rychlý, sucho – nepatří do řady, není to přídavné jméno, chladný).


Úkoly ve Slabikáři na s. 98:

Přečíst text.

Správná slova ve větách podtrhnout perem (Náš strýc se jmenuje Michal. V pokoji stojí kachlová pec. V mechu se schovávají houby. Strýček peče buchty. V potoce chytáme pstruhy.).Psaní

Řádky v Písance na s. 39 - dopsat básničku ze Slabikáře na s. 71: „Cvrkám, cvrkám, cvrky, cvrky, na pasece mezi smrky. Cvrky, cvrky, cvrliky, já jsem cvrček veliký.“ Ze cvičení ve Slabikáři „Kdo umí létat“ opsat slova s písmenem c: zajíc, opice, ovce, sumec, slepice, kocour, candát, jezevec.

Opsat nebo přepsat slova ze 4. sloupce v tabulce ve Slabikáři na s. 65 (vousky, pavouk, automat, soused, kouše, sauna, loupe, autor, koukej).
STŘEDA


Psaní

V Písance na s. 40 dopsat do 1. rámečku písmeno A ukryté na obálce sešitu. Do 2. rámečku ho napsat psacím písmem. Do 3. rámečku napsat své oblíbené písmeno a do 4. rámečku napsat jeho psací podobu.

Do domečkového nebo opičkového sešitu napsat slova ze Slabikáře na s. 68 - ze 3. a 5. sloupce (Alice, couvá, zajíc, police, krocan, cizí, ocel, Cíla, copy; opice, pec, noc, cáká, práce, líce, cíl, více, moc).
ČTVRTEK


Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly ve Slabikáři na s. 99:

Společně přečíst text. Ve slovech pod textem zakroužkovat písmeno f. Spojit názvy s obrázky (flétna – 4. obrázek, fujara – 1. obrázek, klavír – 2. obrázek, housle – 3. obrázek, harfa – 6. obrázek, basa – 5. obrázek).

Hledat slabiky podle slov a podtrhávat je perem: (fučí, Ferda, fotografie, Fifinka, fáček, fyzika, fén, farmář; Fí, Fů).

Nakreslit do rámečku 8 not podle počtu písmene f v horním textu.

Číst slova ze sloupců a podtrhnout slova k obrázkům: harfa, kafe, telefon, Žofka.Psaní velkého tiskacího F:    https://www.youtube.com/watch?v=5qNcHqcIjKQ

Úkoly na listu s písmenem f, F na s. 46:

Napsat slabiky k obrázkům: fazole – FA, fén – FÉ, fíky – FÍ, fotoaparát – FO, fujara – FU.

Přečíst slova s písmenem f, F v tabulce.

Doplnit slova doplňovačky velkým tiskacím písmem: KUFR, OPICE, KAPR, CHLÉB, OKO, TALÍŘ (tajenku – FIALKA – vepsat do okének názvu článku).

Přečíst text „Africká fialka“ a podtrhnout v textu správné odpovědi: Co je africká fialka (pokojová rostlina)? Odkud pochází (z Afriky)? Jaká je africká fialka (nenáročná a oblíbená).Psaní

Psaní psacího písmene h: https://www.youtube.com/watch?v=7egCKPpxaow

​​​​​​​Řádky s psacím písmenem h v Písance (4. díl) na s. 1.

Opsat nebo přepsat 3. sloupec slov z tabulky ve Slabikáři na s. 73 do domečkového nebo opičkového sešitu.

​​​​​​​


​​​​​​​

PÁTEK

  1. hodina


Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly ve Slabikáři na s. 100:

Přečíst slova z tabulky (procvičit hlavně slova napsaná tiskacím písmem).

Vyhledat dvojice stejných slov z 5. řádku v tabulce a zakroužkovat je stejnou barvou.

Podtrhnout barevně slova k obrázkům (flétna, fén, fialka).

Dopsat do vět tiskacím písmem slova z nabídky (Fičí, fouká FUJAVICE. FILIP vyšel na zajíce. FÍ – bum, střílí ve mžiku, FLINTU má z půlky rohlíku.


Úkoly na listu s f, F (druhá strana listu s f, F s. 46):

Přečíst slova ve sloupcích.

Napsat slova k obrázkům do mřížek velkým tiskacím písmem: SEMAFOR, TELEFON.  1. hodina

Úkoly na listu s f, F (druhá strana listu s f, F s. 46):

Přečíst 5 vět. Silně vytištěná slova najít ve sloupcích nahoře a podtrhnout je (Žofka, fén, faul, Filip, Ferda, fotky, farma, Kryštof, fit, žirafa, safari.

Očíslovat obrázky podle vět, ke kterým patří (2, 4, 5, 3, 1).


Úkoly ze Slabikáře na s. 101:

Podtrhnout správná slova ve větách (Vítr prudce fouká. V moři plave muflon. Sport s míčem je fotbal. Fialka je fialová. Fouká se na flétnu. Na záhon sázíme (správě je sejeme) fazole.

Přečíst text o pejskovi. Podtrhnout perem správné odpovědi (Co dostali (pejska)? Co dělá (rafá a hafá)? Jakou má barvu, jaký je (černý)? Co má okolo levého oka (bílý flek)? Jak se jmenuje (Flíček)? S čím si hrají na dvorku (s míčem)? Jak se říká hráči fotbalu (fotbalista)?). Nakreslit do rámečku obrázek tohoto pejska.Psaní

Psaní psacího písmene H: https://www.youtube.com/watch?v=7egCKPpxaow

​​​​​​​Řádky písmene H v Písance (4. díl) na s. 2 (opsat podle místa jména ze Slabikáře na s. 73 dole).

Opsat nebo přepsat poslední sloupec slov z tabulky ve Slabikáři na s. 73 do domečkového nebo opičkového sešitu.