Týden od pondělí 22. 3. 2021 do pátku 26. 3. 2021


PONDĚLÍ


Matematika 2. díl

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Na s. 52 cv. 1, 2, 3.

Na s. 44 cv. 3 (spojit tečky pravítkem a pojmenovat tělesa - krychle a kvádr) a cv. 4 (namalovat do tabulky modrý obdélník, žlutý kruh a oranžový čtverec).


Hravý početník

Na s. 31 druhý sloupec.
ÚTERÝ


Matematika 2. díl


Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Na s. 52 cv. 4.

Na s. 53 cv. 1 a 2.

Na s. 45 cv. 1 (Vybarvit kruhy u předmětů podle toho, které těleso připomínají: červeně kvádry – kufr, mikrovlnná trouba, papírové ubrousky; žlutě krychle – hrací kostka, Rubikova kostka, pelíšek; zeleně válec – baterie, sklenice, nádoba s víčkem, magnetka, toaletní papír; modře koule – růžový balonek, tenisový míček, kaktus, kopací míč.).


Hravý početník

Na s. 31 třetí sloupec.
STŘEDA


Matematika 2. díl


Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Na s. 53 cv. 3 a 4.

Na s. 54 cv. 1.

Na s. 45 cv. 2 (Spojit těleso s obtiskem jeho strany - kruh s válcem, čtverec s krychlí, obdélník s kvádrem.), cv. 3 (Napsat na linky názvy těles - KVÁDR, VÁLEC, KRYCHLE, KOULE.), cv.4 (Spočítat kostky (krychle) a zapsat jejich počet: 3, 4, 4.).


Hravý početník

Na s. 32 první sloupec.
ČTVRTEK


Matematika 2. díl

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Na s. 54 cv. 2, 3, 4, 5.

Na s. 55 cv. 1.


Hravý početník

Na s. 33 první sloupec.PÁTEKHravý početník

Na s. 33 druhý sloupec (příklady počítat na číselné ose) a třetí sloupec.