Týden od pondělí 19. 4. do pátku 23. 4. 2021

MATEMATIKA

PONDĚLÍ

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 8 cv. 2 (6 modrých koleček a 8 červených koleček; vyznačit desítku; 6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14;          Honzík měl 14 těles.).

Na s. 9 cv. 1 (příklady rozkládat: 6+7=6+4+3=13, 7+9=7+3+6=16, 7+5=7+3+2=12, 6+4+3=13; 6+9=6+4+5=15, 7+8=7+3+5=13,7+4=7+3+1=11, 6+7+7=20; 6+5=6+4+1=11, 7+6=7+3+3=13, 6+6+5=17; 7+6+6=19; 7+3+8=18, 6+8+2=16, 7+7+6=20, 7+5+7=19).

Na s. 9 cv. 2 (6+8=14, 7+5=12, 4+7=11, 6+9=15, 9+6=13, 5+7=12, 8+6=14, 7+4=11).


Úkoly na listu s. 7

Cv. 1 (10 květů dát do kroužku; znázornit 8 modrých koleček, 3 červená kolečka, vyznačit desítku; 8+3=8+2+1=11; Dostala 11 květin.)

Cv. 2- znázornit a vypočítat (8+2+1=11, 8+3=11; 8+2+2=12, 8+4=12; 8+2+3=13, 8+5=13; 8+2+4=14, 8+6=14; 8+2+5=15, 8+7=15; 8+2+6=16, 8+8=16; 8+2+7=17, 8+9=17). Cv. 3 (8 koleček modrých a 5 koleček červených, vyznačit desítku; 8+5=8+2+3=13; Kousků ovoce je 13.). Cv. 4 - napsat do malého sešitu (hasiči); cv. 5 i 6.ÚTERÝ

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 9 cv. 3 (seřadit děti podle výsledků příkladů - 1. Iva 15, 2. 2. Ota 10, 3. Dan 16, 4. Lenka 11, 5. Eda 13, 6. Ema 14). Cv. 4 (6+11=17, 7+4=11, 6+8=14, 7+13=20, 6+12=18, 7+5=12, 6+9=15; Tajenka: BATERKU. Dopsat slovo do věty.).

Úkoly na listu s. 10

Cv. 1 (10 kousků ovoce dát do kroužku; 7 koleček modrých a 8 koleček červených; 7+8=7+3+5=15; Je to 15 kousků ovoce.), cv. 2 znázornit a vypočítat (7+3+1=11, 7+4=11; 7+3+2=12, 7+5=12; 7+6=7+3+3=13, 7+6=13; 7+3+4=14, 7+7=14; 7+3+5=15, 7+8=15; 7+3+6=16, 7+9=16), cv. 3 (7 koleček modrých a 5 koleček červených, vyznačit desítku; 7+5=7+3+2=12; Kol je to celkem 12.), cv. 4 (vypočítat příklady, žáci mohou využít číselnou osu pro počítání) a cv. 5.STŘEDA

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 10 cv. 1 (6+8=14, 6+10=16, 7+7=14), cv. 2 (opravit špatné výsledky příkladů: 6+8=14, 6+4=10, 7+6=13, 7+5=12, 6+6=12, 7+7=14, 6+10=16, 7+10=17, 7+9=16, 6+2=8, vyznačit žlutě Edovu cestu k baterce), cv. 3 (žlutá - 7+8=15, 6+9=15; oranžová - 7+5=12, 6+6=12; modrá - 7+7=14, 6+8=14; zelená - 7+6=13, 6+7=13; hnědá - 7+4=11, 6+5=11).


Úkoly na listu s. 11

Cv. 1 (10 hraček dát do kroužku; 6 koleček modrých a 5 koleček červených; 6+5=6+4+1=11; Hraček mají 11.), cv. 2 - znázornit a vypočítat (6+4+1=11, 6+5=11; 6+4+2=12, 6+6=12; 6+4+3=13, 6+7=13; 6+4+4=14, 6+8=14; 6+4+5=15, 6+9=15), cv. 3 - napsat do malého sešitu (hasiči).ČTVRTEK

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Matematika

Na s. 10 cv. 4 (Lenka – dát do kroužku 10 hub; 9+6=9+1+5=15; Lukáš – dát do kroužku 10 hub; 8+8=8+2+6=16; 15 je méně než 16; 16-15=1; Lukáš má o 1 houbu více než Lenka.).               Na s. 11 cv. 1 (rozklad čísel), cv. 2 - znázornit a zapsat příklady podle vzoru (5+6=5+5+1=10; 4+7=4+6+1=11; 5+8=5+5+3=13; 4+9=4+6+3=13).


Úkoly na listu s. 11

Cv. 4 (znázornit 10 ve čtverečku a 6 koleček modrou barvou, 5 koleček škrtnout; 16-5=11; Zbylo mu 11 kuliček.), cv. 5 ( znázornit 6 koleček modrých a 7 koleček červených, vyznačit desítku; 6+7=6+4+3=13; Báboviček je to 13.), cv. 6.PÁTEK


Úkoly na listu s. 12

Cv. 1 (dát do kroužku 10 hraček; 5 koleček modrých a 8 koleček červených, vyznačit desítku; 5+8=5+5+3=13; Je to celkem 13 hraček.), cv. 2 – znázornit a vypočítat ( 5+5+1=11, 5+6=11; 5+5+2=12, 5+7=12; 5+5+3=13, 5+8=13; 5+5+4=14, 5+9= 14), cv. 3 napsat do malého sešitu (hasiči).