Týden od pondělí 19. 4. do pátku 23. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK

PONDĚLÍ

​​​​​​​

Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Slabikář

Na s. 113 číst sloupce slov.

V 1. sloupci vyznačit zeleně slabiky s di – dí; zakroužkovat rýmující se slova (sedí, budí, řádí, chodí).     Ve 2. sloupci vyznačit oranžově slabiky ti – tí; zakroužkovat činnosti a vytvořit dvojice slov (tikají – hodiny, utíká – Nina, fotí – fotograf).                                                                                                              Ve 3. sloupci vyznačit žlutě slabiky ni – ní; zakroužkovat dvojslabičná slova (honí, není, Jeník, vodník, jarní, spaní, čtení, knížka).

Opsat slova u šedé tužky na řádek.

Číst řady slov u pusinky; vytvářet dvojice slov (jarní počasí, letní bouřka, podzimní vítr, zimní kabát; maminka platí, tatínek fotí, budík tiká, Charlotta utíká, drak soptí, rak štípe; čtení vět, psaní příkladů, počítání zpaměti, malování obrazů, cvičení venku).

Úkoly na listu s. 54

Přečíst slova v tabulce.

Dopsat velkým tiskacím písmem měkké slabiky do slov k obrázkům (KLADIVO, RYTÍŘ, HRNÍČEK, ŘEDITEL, SNÍDANĚ, KROTITEL, DIVADLO, KNIHA, LEKNÍNY, ŠTIKA, RODINA, ŘETÍZEK).Psaní

Slabikář – na s. 96 - napsat do sešitu psacím písmem slova z 1. a 2. sloupce tabulky.

Na listu s. 65 - psaní slov ze sloupce s písmenem Ch, ch do sešitu.ÚTERÝ


Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly na listu s. 97

Společně přečíst text nahoře. V básničce zakroužkovat měkké slabiky di – dí.

Cv. 1 – přečíst věty. Mauglí je hlavní hrdina z pohádky Kniha džunglí R. Kiplinga. Je o chlapci, kterého vychovávala vlčí smečka v džungli a chránila ho před tygrem Šér Chánem:

https://www.youtube.com/watch?v=TptekAgkK4I

Cv. 2 – dopsat do doplňovačky v každém řádku slovo DÍL a přečíst slova, která vzniknou (DÍLEK, DÍLNA, ODDÍL, ROZDÍL).

Cv. 3 – přečíst básničku a zopakovat si na hodinách dobu vstávání a dobu, kdy děti chodí spát (6, 7 hodin; 8, 9 hodin večer).

cv. 4 – přečíst slova a napsat je do sešitu.


Úkoly na listu s. 98

Společně přečíst básničku a zakroužkovat slabiky ti – tí.

Cv. 1 - přečíst článek a podtrhnout správné odpovědi na otázky. Koho pozorovala Ema na kytičce (včelu)? Co se stalo Emě, když natáhla ruku ke kytičce (dostala žihadlo)? Co jí na to dal tatínek (ocet nebo cibuli)? Nebezpečné je spolknout včelu v pití proto, že bychom mohli dostat žihadlo třeba do jazyka. Ten by opuchl a mohli bychom se udusit.

Cv. 2 - přečíst slova na sluncích a vybarvit jen slunce, na kterých jsou slova se slabikou ti – tí (ticho, tíha, kosti, tiká, stín).


Psaní

Psaní psacího f: https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M

Písanka – řádky s písmenem f na s. 17.

Na listu s. 64 - psaní slov s písmenem f (sloupce FI, FA, FO) do sešitu.STŘEDA

Psaní

Psaní písmene F: https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M

Písanka - psaní řádků s písmenem F na s. 18 a 19.
ČTVRTEK


Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly na listu s. 55.

Přečíst slova v tabulce.

Vyhledat v tabulce názvy osob a písmena za nimi psát do mřížky dole (básník – J, číšník – A, LESNÍK – K, DĚLNÍK – U, bubeník – M, kominík – Í, tanečník – M, kapelník – C, závodník – I, požárník – Z, námořník – Í, zámečník – J, úředník – A, loupežník – Z, kouzelník – Y, zákazník – K, zahradník – Y;    JAK UMÍM CIZÍ JAZYKY.).

Přečíst text „Kočka a myš“.


Úkoly na listu s. 88.

Přečíst společně básničku nahoře.

Přečíst sloupce slov s měkkými slabikami.                                                                                                    Ve sloupcích se slabikami di – dí najít a zakroužkovat trojslabičná slova (nářadí, rodina, hodina, kladivo, lodička, kladina, hadice).                                                                                                                                Ve sloupcích se slabikami ti – tí najít a zakroužkovat dvojslabičná slova (prstík, puntík, deštík, svítí, vrátí, štika, Otík, kvítí, kosti).                                                                                                                                  Ve sloupcích se slabikami ni – ní zakroužkovat slova s dlouhou slabikou (parník, patník, vodník, knížka, sluníčko, rybník, trávník, Jeník, horní, dolní).                                                                                                  Ve sloupci slov na stránce vpravo hledat a podtrhávat slova podle diktátu a psát je psacím písmem na stíratelnou tabulku nebo do sešitu (hodinky, budíky, tiká, utírá, čtení, počítání, jarní, letní, podzimní).


Psaní

Na listu s. 65 - psaní slov s písmenem f (poslední 2 sloupce nad sebou) do sešitu.

Slabikář – na s. 101 - napsat do sešitu psacím písmem 3 věty (Vítr prudce fouká. Sport s míčem je fotbal. Fouká se na flétnu.).


PÁTEK


  1. hodina

Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně).

Úkoly na listu s. 100.

Cv. 1 – podle obrázků doplnit měkké slabiky do slov (KLADIVO, SLUNÍČKO, RYTÍŘ, LODIČKA, SRDÍČKO, ROLNIČKA).

Cv. 2 – vyřešit rébusy a napsat slova velkým tiskacím písmem do rámečků (ZÁMEČNÍK, KAPESNÍK, ZAHRADNÍK).

 Cv. 3 - přečíst věty, podtrhnout nepravdivá tvrzení a říct je správně (Sluníčko svítí. Kytičky kvetou a voní. Ptáčkové si staví hnízda a samičky sedí na vejcích. Hadi a štíři vylézají z děr v zemi. Dny se prodlužují a noci jsou kratší. Dívky i chlapci si chystají jarní oblečení.).


Úkoly na listu s. 101

Cv. 1 - přečíst text „Cizí slova“. Podtrhnout v textu cizí slova (diktát, diplom, tenis, matematika, sanitka) a cizí jména (Denisa, Monika, Veronika).

Cv. 2 - přečíst slova v tabulce – sloupci a podle diktátu podtrhnout a napsat psacím písmem na stíratelnou tabulku nebo do sešitu některá z nich (rodina, ticho, řidička, ředitel, smetí, lidi, rodiče, koníček, díra).                                                                                                                                                                                    Cv. 3 - přečíst věty a uvědomovat si silně vytištěná slova a jejich výslovnost (také slova v rámečcích).          


  1. hodina


Čtení

Slabikář

Na s. 114 nahoře přečíst slova ve sloupcích vyznačit barevně ve slovech slabiky dy – dý, ty – tý, ny – ný (ke slovu jahody vymyslet další slova, označující ovoce – maliny, rybíz, angrešt, meruňka, broskev, hruška, jablko, švestka, hrozny; ke slovu týden říct dny v týdnu – pondělí, úterý, středa, čtvrtek pátek, sobota, neděle; ke slovu kořeny vymyslet další části byliny (stonek, list, květ) a stromu (kmen, větve, listy, květy, plody).

K obrázkům podtrhnout správná slova: na jahody, byl krásný, kupuje bonbony.

Přečíst věty a napsat odpověď do věty: Česílko je vodník. Nakreslit do rámečku obrázek vodníka.

Na s. 115 přečíst věty a podtrhnout v textu správné odpovědi (Kdo má rád čtení (Anička)? Kdo má rád psaní (Toník) a kreslení (Martínek). Kdo závodí v plavání (Otík)? Koho nebaví bruslení (Frantíka)? Koho těší vyšívání (maminku)? Kdo se rád dívá na hokej (táta)? Kdo rád chodí na ryby (děda)?

Vyluštit křížovku (KRESLENÍ, LYŽOVÁNÍ, ČTENÍ, VYŠÍVÁNÍ, PEČENÍ? HOKEJ, RYBY; Tajenka: KONÍČKY). Nakreslit do rámečku svůj koníček.


Psaní

Slabikář – na s. 100 - napsat do sešitu psacím písmem slova ze 3. a 7. sloupce  tabulky s písmenem f, F.