Týden od pondělí 9. 11. 2020 do pátku 13. 11. 2020

PONDĚLÍ

Abeceda - úkoly na str. 39 uděláme v online výuce.

Úkol č. 1 na str. 44 budeme dělat také v online výuce.

Úkoly na listu na str. 45 jsou dobrovolné.

Abeceda - na str. 46: kreslení cviků.


ÚTERÝ

Procvičování určování prvních hlásek (písmen ve slovech):

https://www.youtube.com/watch?v=SiulUzghKs4&feature=emb_title


Abeceda - úkol č. 2 na str. 44 - procvičení čtrení slabik v řádcích nebo ve sloupcích.                                  Abeceda - úkol č. 1 na str. 45 - vybarvit slabiky slov: lípa, sele, pusa, pila (přečíst jednotlivá slova          na jeden nádech).

Abeceda - na str. 47: dokreslit cviky.


STŘEDA 

Procvičování čtení slabik:

https://www.youtube.com/watch?v=6IkF2AH6qHw&feature=emb_title


Abeceda - na str. 45 úkol č. 2 obtáhnout barevně slabiky slov a přečíst jednotlivá slova na jeden nádech:   máma, pase, láme, solí, mísí, lepí, (nese vynechat), seje, jela, leje, pálí, umí, půlí, mele.

Abeceda - na str. 48 dokreslit černou pastelkou nebo tužkou vzory na rybičkách. Děti mohou vybarvit jen některé rybky nebo žádnou. Vodníka Pentličku vybarvit podle obrázku na obalu Abecedy.

   

ČTVRTEK

Slabikář str. 2  a 3 uděláme v online výuce.

Opakovat básničky k písmenkům.

Písanka 2: na str. 4 -  psát předepsané cviky tužkou od linky k lince, opět dodržovat šikmý směr. Mezi tvary dělat menší mezery (na 1 prstík). Tvary mohou děti zase nejdříve zkoušet psát na mazací tabulce.


PÁTEK

Slabikář str. 4 -  spočítat malá m (8) a vybarvit zeleně lusk s 8 hrášky; spočítat velká M (3) a vybarvit lusk se 3 hrášky. Spojit tečky v obrázku, aby vzniklo písmeno M. Jmenovat jména na M (Maruška, Monika, Miluška, Martina, Markéta, Matyáš, Milan, Miloš, Martin, Matěj...). 

Opakování slabik s M, m:

https://www.youtube.com/watch?v=Tmw4L3RVcQg&feature=emb_title

Čtení vět s M, m:

​​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=CNTNjmAkvRM&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=4kmDLV_EP7A&feature=emb_title

​​​​​​​Opakovat básničky k písmenkům.​​​​​​​


Písanka 2: na str. 5 -  psát předepsané cviky tužkou od linky k lince, opět dodržovat šikmý směr. Mezi tvary dělat menší mezery (na 1 prstík). Tvary mohou děti opět nejdříve zkoušet psát na mazací tabulce.