Týden od 6. 4. do 9. 4.

  ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 95 a 96 - v online hodinách, PS str. 59 a 60 - v online hodinách

  MATEMATIKA

Úterý: Opakování - MILION - uč. str. 103 - 109

Středa: G - Útvary souměrné podle osy - uč. str. 99 - 100

Čtvrtek: PS str. 26

Pátek: PS str. 3  


Vlastivěda:

Lucemburkové (Uč. 84-86)

- Po Přemyslovcích nastoupil na trůn rod Lucemburků.

Jan Lucemburský          

- Manželka: Eliška Přemyslovna (sestra zavražděného Václava III.)                                                                      - Neuměl český jazyk.                                                                                                                                                - Byl odvážným bojovníkem. Účastnil se mnoha bitev i rytířských turnajů. Získal nová území.                        - Zemřel v bitvě u Kresčaku ve Francii  (1346).                   

Karel IV.

- Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny                                                                                                  - Od sedmi let vyrůstal ve Francii. Jméno Karel přijal podle svého kmotra, dříve se jmenoval Václav.            - Ve Francii získal vzdělání, naučil se několik cizích jazyků.                                                                                  - V sedmnácti letech se vrací do Čech, aby sjednal pořádek (trest loupežníkům) a zaplatil otcovy dluhy.      - Nechal opravit Pražský hrad.                                                                                                                                  - Roku 1346 se stal římským císařem.                                                                                                                    - Roku 1347 by korunován českým králem.                                                                                                            - Měl za svůj život čtyři manželky.

Rozkvět za vlády Karla IV.

- Dokázal v Čechách udržet mír, protože byl vynikající diplomat (spory řešil domluvou, vyhýbal se válkám)                                                                                                                                                                        - Za jeho vlády byla Praha největším městem ve střední Evropě.                                                                        - Vedle Starého Města pražského založil Nové Město pražské (kamenné domy, kláštery, kostely,       náměstí).                                                                                                                                                                    - Nechal postavit kamenný most (Karlův most).                                                                                                    - Nechal přestavět Pražský hrad na honosné královské sídlo, uvnitř hradu vznikal Chrám svatého Víta.      - Postavil hrad Karlštejn (byly zde uloženy korunovační klenoty).                                                                        - Nechal vyrobit korunovační klenoty - královská koruna pojmenovaná jako svatováclavská. Karel ji nosil   při slavnostních příležitostech.                                                                                                                                  - Založil první univerzitu ve střední Evropě (Karlovu univerzitu).                                                                          - Založil kolej pro studenty (Karolinum).                                                                                                                  - Bývá označován OTCEM VLASTI.                                                                                                                          - Zemřel v 62 letech, byl pohřben v královské hrobce v Chrámu svatého Víta.

  PŘÍRODOVĚDA

 Hospodářská zvířata - savci

Prase domácí - kanec, prasnice, sele, všežravec, chov pro - maso, sádlo

Tur domácí = hovězí dobytek - býk, kráva, tele, býložravci, chov pro maso, mléko, kůži, kosti

Ovce domácí - beran, ovce, jehně, býložravci, chov pro maso, mléko a vlnu

Koza domácí - kozel, koza, kůzle, býložravci, chov pro mléko, maso, kůže

Kůň domácí - hřebec, klisna, hříbě, býložravec, dříve sloužil k přepravě osob, nákladu, pro práci, nyní se využívá v jezdectví, v dostihovém sportu

Králík domácí - býložravec, chov pro maso, kožešiny, zakrslí králíci - jako domácí mazlíčci


Angličtina (6.4.-9.4.)

+ přepsat slovíčka 7.lekce do slovníčku

+ učebnice str.48,49 (online hodina)

+ prac.sešit str. 62/2 + 63/2 (online hodina)

+ prac.sešit str. 62/1  + str.63/1  - POŠLI