týden od 6.4.-8.4.

Dějepis

Zápis do sešitu je možné přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst v učebnici str.115-119. Pro lepší představu o gotických památkách se můžete podívat na dokument, který najdete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=BhI8qq1VH1Q

Pro ty z Vás, kteří by měli zájem zjistit něco nového, co je aktuální a navíc úzce souvisí s historií, mám dobrovolný úkol. Blíží se Velikonoce a letos asi budou ochuzené o některé zvyky, které (obzvlášť u nás na Slovácku) tradičně dodržujeme. Mám tím na mysli třeba hrkání kluků. A když nemohou být tyto zvyky letos uskutečněny, můžete se o nich alespoň něco dozvědět. Chci se Vás zeptat, jestli víte, proč vlastně každoročně kluci na Zelený čtvrtek, na Velký pátek a na Bílou sobotu hrkají. A proč se říká, že v době hrkání všechny zvony odletěly do Říma. Proč do Říma a za jakým účelem? Využijte encyklopedie, internet a hlavně své nejbližší. Určitě Vám poradí rodiče či prarodiče. Obzvlášť dědečkové a babičky to budou vědět a k tomu i rádi zavzpomínají, jaké byly Velikonoce, když oni byli dětmi. Uvidíte, že to bude zajímavé vyprávění. A navíc svým prarodičům uděláte radost, když jim (pokud nebydlíte spolu) zavoláte. Co zjistíte, stručně napište. Nebo natočte krátké video. Pošlete mi výsledky svého pátrání na adresu:  skrabalova@zsbabice.cz. Opakuji, že tento úkol je dobrovolný (a na jeho splnění máte čas až do příštího týdne), ale kdo se do něj pustí, bude po návratu do školy odměněn známkou do žákovské knížky.

Přeju Vám, ať jste zdraví a v klidu si o svátcích odpočinete.                            Jitka Škrabalová


Gotika

Gotická kultura k nám přišla v polovině 13.století z Francie. Nová technika opěrných systémů dovolila stavět do té doby nebývale vysoké a prostorné stavby, do kterých vnikalo světlo velkými okny.

Typické znaky gotické architektury: vysoké pilíře s opěrami, žebrová klenba, vysoká okna zakončená v horní části takzvaným lomeným obloukem, bohatě zdobené portály, celkově bohatší výzdoba než v románském slohu

Typické stavby: a)gotické hrady (Bezděz, Křivoklát, Karlštejn, Pražský hrad, Buchlov …), b)katedrály (katedrály sv.Víta v Praze, sv.Václava v Olomouci, sv.Bartoloměje v Plzni…)

V období gotiky se rozšiřovala vzdělanost → vznik středověkých univerzit, které měly 4 fakulty (filozofickou, lékařskou, právnickou a teologickou). Gotické malířství zobrazovalo především církevní tematiku – zdobení oltářů, deskové obrazy, madony (Panna Maria s malým Ježíškem), piety (Panna Maria s ukřižovaným Kristem). Velmi známým představitelem gotického malířství u nás byl Mistr Theodorik, který svými deskovými obrazy vyzdobil Karlštejn. Němec Johannes Gutenberg vynalezl roku 1450 knihtisk, a tím se zjednodušila, zlevnila a zrychlila výroba knih. Většinou se stále psalo latinsky. První česky psaná kronika ze 14.století – Dalimilova kronika.

​​​​​​​

Zeměpis. Zdravím celou sedmou třídu, věřím, že jste v pořádku a fungujete tak , jak nejlíp umíte. Blíží se Velikonoce, tak všem přeji hezké chvíle v kruhu rodiny. Tento týden nová práce ze zeměpisu nebude, opakujte si státy, města, řeky, pohoří, atd. z Asie. Pěkné dny přeji a brzy ve škole na shledanou. Tř. uč. Mgr. M. Sečen

Anglický jazyk