Týden od 4. 5. do 7. 5. 2020

Učebnice Prvouky 2 na str. 54 - přečíst text nahoře o hospodářských zvířatech. Cv. 1 a cv. 2  - názvy samců, samic a mláďat; co zvířata lidem poskytují - prohlédnout si obrázky a názvy živočichů, přečíst si, čím jsou užiteční. Na str. 55  -  přečíst text o domácích ptácích - drůbeži; prohlédnout si obrázky a názvy ptáků, přečíst si, čím jsou užiteční. Dole na str. 55 přečíst text o velkochovu a malochovu hospodářských zvířat a ptáků. 

Informace o zvířatech:

https://slideplayer.cz/slide/2317944/

 https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/1-2-cjs/dumy-1-2-cjs27.pdf                                                                                          https://slideplayer.cz/slide/3203794/

https://slideplayer.cz/slide/3203738/

https://slideplayer.cz/slide/13730632/

Zvuky hospodářských zvířat:

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo

Poznáte je?

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1494

Křížovky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1493

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1227

Příbytky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1492

Pojmenování:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1520

Užitek:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1234

Opakování -  jarní práce na zahradě:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4466

Opakování - ovocné stromy:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440

Opakování - jarní květiny:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4464

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1043


PS Prvouka 2 str. 58 cv. 1  - vystříhnout obrázky živočichů na str. 59 a nalepit je do tabulky na str. 58; napsat názvy 1. samce, 2. samice, 3. mláděte:  A - 1. králík 2. ramlice ( králice ) 3. králíče;                        B - 1. hřebec 2. klisna 3. hříbě; C - 1. kohout 2. slepice 3. kuře; D - býk, kráva 3. tele; E - 1. beran 2. ovce 3. jehně; F - 1. krocan 2. krůta 3. krůtě; G - 1. kanec 2. prasnice 3. sele ).       

Písnička "Když jsem já sloužil"

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY