Týden od 4. 5. do 7. 5. 2020

Učebnice Čeština 2 - na str. 70 cv. 4 - a) napište 4 věty do malého sešitu( Koza mečí a je vybíravá a mlsná. Bedřich se učí číst, psát a počítat. Dřevěná židle stojí u okna. Broskev čistí organismus od odpadních látek. Jakou rychlostí pluje mrak? Vanilková zmrzlina mi teče po ruce. Krtek hrabe dlouhé tunely. ), cv. 5 - napište 4 věty do malého sešitu; podtrhněte podstatná jména rovnou čarou nebo nadepište č. 1; slovesa podtrhněte vlnovkou nebo nadepište č. 5 ( Vlak (1) přijel (5) na hlavní nádraží (1). Moje maminka (1) mi koupila (5) nové boty (1). Teta (1) Jiřina (1) má (5) miminko (1). Beran (1) trkal (5) do plotu (1). Na stromě (1) dozrávají (5) třešně (1). Rybáři (1) dlouho seděli (5) u vody (1). ), cv. 7 - napište 4 věty do malého sešitu ( a) Děti se v létě koupou v řece. Podívejte, na obloze se objevila duha. Kukačka klade vajíčka do cizích hnízd. Pepík šlápl na zmiji. Čápi přiletěli z teplých krajin. U rybníka kvákají žáby. Na ruku mi sedla beruška. Mravenci si táhnou kořist do mraveniště. Na louce se pasou srny. b) Nejvíce sloves se hodí do věty:    "Děti se v létě koupou, ponořují, potápějí a plavou v řece. " Říkáme jim synonyma. Prv - ve cvičení je 7 názvů živočichů: kukačka - pták, zmije - had, čáp - pták, žába - obojživelník, beruška - hmyz, mravenec - hmyz, srna - savec ). 

 Učebnice Čeština 2 - na str. 120 cv. 25 - napište 4 věty do malého sešitu ( Čítanky si obalte do tvrdých obalů. Služba rozdá sešity. Nedívej se pořád na hodinky. Nedělejte v příkladech zbytečné chyby. Chlapci hrají rádi bojové hry na počítači. )

PS Čeština 2 na str. 75 cv. 12 ( slovesa:  být, tančí, děláte, vítám, radíme, kreslí, jsou, chápu, čti, vracíš, mám ).

Procvičování pravopisu i/y, í/ý po měkkých a tvrdých souhláskách:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-i-y

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-1-uroven/7280

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty2.htm

​​​​​​​https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty3.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty4.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty5.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty6.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty7.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka2.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka3.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka4.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka5.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/dy-di-ty-ti-ny-ni/cviceni1A.ht

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/dy-di-ty-ti-ny-ni/cviceni2A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/dy-di-ty-ti-ny-ni/cviceni3A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky//pravopisny-trenazer-dy-ty-ny-di-ti-ni/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky//pravopisny-trenazer-dy-ty-ny-di-ti-ni/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky//pravopisny-trenazer-dy-ty-ny-di-ti-ni/cviceni3.html

Písanka 2 - řádky na str. 23 ( Co jsou to okna do duše? Naše oči. Oči nám mohou o člověku mnoho prozradit. Pohled nám může například odhalit, čemu věnuje pozornost. Z očí lze také vyčíst některé emoce - pocity. ). 

Čítanka 2 - úkoly k předchozímu textu ( "Štaflík a Špagetka kuchaři" )na str. 78:​​​​​​​                              Pejsci dali do polévky: osolenou kostku cukru, kousek zelí s čokoládou, rozžvýkanou trávu, hrst pilin    z nábytku, usušený pomeranč, kameny, kousky větví a krabičku od sardinek. Dvojice opačných slov      ( každou dvojici podtrhněte stejnou barvou ) : SLADKÝ x KYSELÝ, MALÝ x VELKÝ, TLUSTÝ x HUBENÝ, ZA x PŘED, VYSOKO x NÍZKO, DEN x NOC, DALEKO x BLÍZKO, POD x NAD, VESELÝ x SMUTNÝ; slovo, které nemá další do dvojice je RÁNO.                                  Úkoly na str. 79:​​​​​​​ V pohádce vystupovali pejsek Štaflík, pejsek Špagetka a vrána. Vrána je zlomyslná, nezbedná. Dělá neplechu, čertoviny, nezbednosti. Věta: Vrána vyhazovala zbytky kuchtění. Poslední úkol na straně: napište a namalujte jídlo, které máte nejradši.

​​​​​​​Internetové odkazy k procvičování čtení:

​​​​​​​Složitější texty:

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/43

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/41

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/39

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/38

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/40

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/44

Jednodušší texty:

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/63

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/64

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/65

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/67

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/66

Hříčky:

https://www.vcelka.cz/app/exercise/run/id-3490416?from=all

https://www.vcelka.cz/app/exercise/run/id-3488459?from=all

https://www.vcelka.cz/app/exercise/run/id-3488601?from=all​​​​​​​

https://www.vcelka.cz/app/exercise/run/id-3489551?from=all

https://www.vcelka.cz/app/exercise/run/id-3489189?from=all

https://www.vcelka.cz/app/exercise/run/id-3489267?from=all

https://www.vcelka.cz/app/exercise/run/id-3489311?from=all