Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020Učebnice Prvouka 2 str. 46 -  Jaro v lese a u vody; dole - přečíst text. Všimněte, si děti, co se děje v přírodě zjara ( příroda se probouzí,  vše se zelená, na stromech a keřích rostou nové listy, vylétají včely, rozkvétají první jarní květiny, můžeme uvidět  mláďata různých živočichů ). Prohlédněte si obrázek na str. 46 a 47 a zopakujte si názvy květin, keřů, stromů a živočichů ( zopakujte si názvy samce, samice a mláděte některých lesních savců: jelen - laň - kolouch; srnec - srnka - srnče; kanec - bachyně - sele ).

Rčení na str. 46 - " na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři" patří k dalším, jako je např. "na svatého Jiří rodí se jaro", " hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm", " na svatého Jiří vlaštovky už víří", " svatý Jiří zelení hýří". Svatý Jiří - důstojník římských legií, který byl pro svou víru popraven. Bývá zobrazován jako rytíř, který probodává draka kopím. Legenda o sv. Jiřím se podobá pohádce o Bajajovi. 


Pranostiky ( pranostika je rčení, které na základě dlouhodobých zkušeností dává do souvislostí určité jevy počasí a roční dobu ) na duben: "mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň" , " je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší", "v dubnu hrom -  nebojí se mrazu strom". 


PS str. 49 cv. 1 ( Na jaře se ze zimního spánku probouzejí jezevci, medvědi, ježci, krtci a netopýři. Rodí se a líhnou mláďata a ptáčata. ); cv. 2 ( jelen, laň, kolouch ); cv. 3 ( vystříhnout 7 obrázků v řadě dole na straně a nalepit je podle výsledků příkladů na rubu obrázků str. 50: 5 . 5 = 25 - káně, 9 . 2 = 18 - vrba jíva - "kočičky", 4 . 3 = 12 - jelen lesní; laň s kolouchem, 6 . 4 = 24 - prase divoké; bachyně se selaty, 9 . 4 = 36 - sněženka, 8 . 4 = 32 - ještěrka, 7 . 3 = 21 - sasanka ).


PS str. 50 cv. 1 ( Ve vodě nebo u body se rozmnožují šídla, vážky, skokani, ropuchy, pstruzi, úhoři, kapři, štiky, mloci, raci, čolci, labutě, kachny. Za potravou k vodě přilétají volavky, čápi, divoké husy. ), cv. 2 ( vystříhnout  dalších 7 obrázků v předposlední řadě dole na straně a nalepit je podle výsledků příkladů na rubu obrázků str. 49: 27 : 3 = 9 - čáp bílý, 10 : 5 = 2 - kosatec, 16 : 4 = 4 - skokan, 24 : 3 = 8 - mlok, 15 : 3 = 5 - rak, 3 : 3 = 1 -  čolek, 18 : 3 = 6 - blatouch ).

Ptáci ve městě:

 https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo 

​​​​​​​