Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020


PS Matematika 2. díl str. 24 cv. 1  ( 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ), naučit se násobky 6 nazpaměť; cv. 2, cv. 3 ( obtáhnout čárku a napsat pod ni číslo ); cv. 4 ( vybarvené květy s čísly 42, 36, 12, 48, 18, 6 ); cv. 5 ( 48, 42, 36, 18, 12, 6 ), ( 0, 24, 30, 56, 60 ); cv. 6.

PS Matematika 2. díl str. 25 cv. 7 ( žlutý šátek, červený šátek, zelený šátek, modrý šátek,                růžový šátek ), cv. 8 ( celkem 6 slunéček, na 1 slunéčku 7 teček, celkem 42 teček; výpočet: 6 . 7. = 42; Slunéčka mají dohromady 42 teček. ), cv. 9 ( čarou spojit příklady s výsledky: START, 4 . 6 = 24, 6 . 6 = 36, 10 . 6 = 60,   8 . 6 = 48, 5 . 6 = 30, 9 . 6 = 54, 7 . 6 = 42, CÍL ), cv. 10 ( činitel . činitel = součin; dělenec : dělitel = podíl ), cv. 11 ( Davidův had 4 kostky, Agátin had  6 krát více kostek než Davidův had, Agátin had 24 kostek; výpočet: 6 . 4 = 24; Agáta poskládala svého hada z 24 kostek. ), cv. 12         ( čísla mohou děti házet kostkou ze hry "Člověče, nezlob se!" nebo si je vymyslet, a to od 1 do 10 ).

PS Matematika 2. díl na str. 49  - shodné úsečky ( úsečka je přímá čára, která je ohraničená 2 body; dá se změřit - postup měření úsečky si mohou děti zopakovat v PS - 1. díl Matematiky, vzadu  ); cv. 1 odhad délek barevných pastelek ( dopsat do okének jen znaky větší a menší ); cv. 2 ( v tomto cvičení mohou žáci jen perem zakroužkovat  to, co je   delší ); cv. 3 ( I AB I = 2 cm 3 mm; I CD I = 8 cm; I IJ I = 6 cm 7 mm; I GH I = 5 cm   5 mm; I LM I = 3 cm; I MN I = 3 cm, 1 mm; I NO I = 3 cm; I OP I = 3 cm; I PL I = 3 cm 1 mm ); cv. 4 ( zapsat znaky rovnosti a nerovnosti a přečíst informaci v zeleném rámečku o shodných = stejně dlouhých úsečkách: I IJ I je větší než I GH I; I MN I je větší než I NO I; I AB I je menší než I IJ I; I NO I = I OP I; I GH I je menší než I CD I; I PL I je větší než I LM i; I MN I = I PL I; I NO I je menší než I IJ I; I OP I = I LM I ; cv. 5 ( zapsat pomocí znaku shodnosti, které úsečky ze cv. 4 jsou shodné : jsou to I OP I a I LM I;  I OP I a I NO I ).