Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

PS  Čeština 2. díl - na str. 68 cv. 3 (jenom dopište slabiky, slova nevybarvujte: kotě, něco, děda, jeskyně, štětec, naděje, stěna, mládě, hněvat, děsit, těsný, jehně, tělo, sněžit, děj, děs, těšit, koně, děti, těsto, někdo, štěně, sněm, koště, tělo).                                         

Učebnice Češtiny 2 - na str. 61 přečíst PAMATUJ. Přečíst také deník (psacím písmem nahoře na stránce) a při tom si zopakovat psaní vět, vlastních jmen,  příjmení, zeměpisných názvů ( města, řeky, státy...) a jiných názvů s velkým písmenem na začátku, zaměřit se také na psaní slabik bě, pě, vě, mě. Napsat do malého sešitu cv. 3 dole na str. 61 ( silný x slabý; slabě; ošklivý x pěkný; pěkně; černý x světlý; světle; chytrý x hloupý; hloupě ). Na str. 62 cv. 4 do malého sešitu ( koloběžka, medvěd, hrábě, pěst, měsíc, teploměr, květák, hříbě, pětka, náměstí, věnec, zpěv ). 

PS Čeština 2. díl- na str. 69 cv. 1 ( holoubě, bělásek, bělidlo, bělouš, bědovat, hříbě, běhat; věda, věnec, věno, vědec, věrný, větev, hravě; doupě, pěnkava, pěšky, pěsti, pěvec, pěna, pětka; měšťan, měsíc, měna, měšec, město, měď, měřidlo ), cv. 2 ( pěnkava - b, koloběžka - ě, vědec - l, poupě - i, světlo - d, město - l, čaj - o ), cv. 3 ( hrábě = zahradnické nářadí, hrabě = šlechtický titul jako např. baron; světlá = bílá; světla = světelná zařízení. Na str. 70 cv. 4 ( medvěd, měsíc, hvězda, pět, pěst, devět ), cv. 5 ( Je pěkně. Věrka spěchá domů, aby stihla uvít mámě pěkný květinový věnec. Běží úzkou pěšinou až domů. Maminka přijde z ranní směny v pět hodin. Má dneska svátek. Jmenuje se Květa. Věrka se těší, až se na ni maminka usměje. ), cv. 6 ( Země, svět, holoubě, zpěvák, běžný, pěkný, Věra, úspěch, směna = může být část pracovní doby, naběračka, věrný, krůpěj = kapka, odměna, běžet, věštit, mělčina = místo ve vodě, které má malou      hloubku ), jen dopsat slabiky do slov, nepsat slova do tabulky, cv. 7 ( v domě, na stromě, v hrobě, na hlavě, na houbě, na ostrově, po stopě, na stropě, při potopě ).

Učebnice Češtiny 2 - na str. 117 můžete napsat s dětmi diktát  č. 23 do malého sešitu. 


Písanka:  str. 16 ( nepsat věty, jen slovní spojení: velký mrak, dětský prak, černý frak, hodný drak, bystrý zrak; nebo napsat básničku: Rozzlobil se velký mrak, drakovi vzal dětský prak, natrhl mu černý frak, věřte mu, má bystrý zrak!  ), str. 17
Čítanka:

Čtení můžete rozdělit na polovinu strany za den.

Na str. 68 - 69 přečíst text.

Následující podtrhávání na str. 68 a 69 je dobrovolné, ale myslím, že alespoň polovinu z toho by mohly děti zvládnout:

Na str. 68 v Čítance 2 podtrhnout v textu  perem správné odpovědi:                                                        název roční doby ( jaro ); slovo citově zabarvené - hanlivé ke slovu spadnout ( žuchnout ); slovo citově zabarvené - lichotivé ke slovu větry ( větříčky ); slovo souznačné, synonymum ke slovu mláďátkům ( holátkům ); synonymum ke slovu zábavu ( legraci ); synonymum ke slovu obr, silák, velikán ( hromotluk ); co vyrábí Dělbuch ( bouchací kuličky ); co dělá rád - dětem ( děsí je ), prvňáčkům ( nastavuje nohu ), kočkám ( přivazuje za ocásky roští ), holkám ( hází do vlasů kudlibabky ); co je květ lopuchu = https://cs.wikipedia.org/wiki/Lopuch_větší  ( kudlibabka ); kdo se nebojí Dělbucha ( Jajda ); synonymum ke slovu šašci, směšně si počínající lidé ( tajtrlíci ).


Na str. 69 v Čítance 2 podtrhnout v textu perem správné odpovědi:                                                  souřadné slovo se slovy buk, lípa, bříza, topol, javor, olše ( dub ); kam odfoukl Vichura Dělbucha ( k lesu ); kam odfoukl Dělbucha Radovánek  ( nad potok ); synonymum ke slovu rána, výbuch, rozbuška ( Dělbuch ); synonymum ke slovu koště ( pometlo ); co dělali malí ptáčci když Dělbucha podebral vítr a vynesl ho nad koruny stromů ( smáli se ); díval se udiveně, překvapeně ( oči mu lezly z důlků ); nespisovné slovo  slovo s významem  míč, ( mičuda ); název jarní kytky ( pampelišek ).


Naši pěvci: https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I


Ústní úkoly k textu ( jsou dobrovolné ):                                                                                                             vyjmenuj roční doby ( jaro, léto, podzim, zima ); vyjmenuj jarní měsíce ( březen, duben, květen ); ptáci, kteří se k nám na jaře vracejí z teplých krajin jsou ( vlaštovka, jiřička, čáp, kukačka, špaček, husa divoká  ); stálí ptáci jsou ( pěnkava, sýkora, kos, vrabec, straka, bažant ); listnaté stromy jsou ( dub, buk, javor, topol, bříza, lípa, olše ), jehličnaté stromy jsou ( smrk, jedle, borovice, modřín ); když,  budu ubližovat pro svoji zábavu slabším, budou se pak děti se mnou kamarádit ? ( nebudou, protože se mě budou bát ); zachovala se Jajda správně, když nešla s Dělbuchem plašit ryby? ( ano, bavilo ji totiž dělat na rozdíl od Dělbucha hezké věci - pozorovala raději ptáčky, jak poletují vzduchem ); cítil se Dělbuch dobře, poté, co ho větrní kluci potrestali? ( ne, klepal se po celém těle a  už se mu nechtělo plašit ryby ); co myslíte, platí  přísloví: "co sám nerad, nečiň jinému" ? ( ano, důkazem je, že Dělbuch si rozmyslel házet bouchacími kuličkami a plašit ryby a odešel ).

Úkoly pod textem v Čítance 2 na str. 69: ( Větrní kluci Radovánek a Vichura měli kamarádku Jajdu. Potrestali Dělbucha, který rád ubližoval slabším ).