týden od 30.3. - 3.4.

Dějepis

Zápis do sešitu. Je možné si jej přepsat či vytisknout a nalepit. Přečíst v učebnici str.112-114.

Jagellonci na českém trůně

Vladislav II. Jagellonský (do té doby panovník Polska) se stal na doporučení Jiřího z Poděbrad i králem českým, a to roku 1471. Po smrti Matyáše Korvína se roku 1490 stal navíc i králem uherským. Za doby jeho vlády se u nás stavěly významné stavby. Např. Vladislavský sál na Pražském hradě, mnoho pivovarů, první manufaktury (= dílny s ruční výrobou). Rozvíjela se řemesla, šlechta bohatla ze zakládání rybníků, manufaktur, pivovarů. Díky svému bohatství a vlivu značně omezovala moc panovníka. Také města a bohatí měšťané požadovali na králi stále více privilegií. Po Vladislavově smrti se vlády ujal jeho syn Ludvík Jagellonský (pro své mládí někdy nazýván Ludvík Dítě). Roku 1526 se musel se svou armádou vydat do Uher, aby se tam utkal s Turky v bitvě u Moháče. Byl poražen a při útěku zahynul v bažinách poblíž Moháče. Protože nezanechal žádné potomky, zůstal český trůn dočasně bez panovníka.