TÝDEN OD 26. 4. - 30. 4.

   PONDĚLÍ:

Čj - uč. str. 100 - 102, opakování souvětí, vzorce, podmět a přísudek

M - uč. str. 119 - 120, opakování zlomků

   ÚTERÝ:

Čj - PS str. 65

M - uč. str. 121, PS str. 14

   STŘEDA:

Čj - PS str. 66

M - dokončení z úterý

   ČTVRTEK:

Čj - PS 67

M - PS str. 15

   PÁTEK:

Čj - PS str. 68

M - PS str. 16

    Vlastivěda:   Opakovat Počátky českého státu - uč. str. 79 - 80.

                           Opakovat Velkomoravskou říši

   PŘÍRODOVĚDA: uč. str. 60 - 62

EKOSYSTÉM  PARK: 

- Park je ekosystém uměle vytvořený člověkem

- jsou většinou ve městech, původně vznikaly poblíž panovnických sídel (hradů, zámků)

- zkrášlují životní prostředí, slouží k odpočinku lidí a ke zlepšení městského ovzduší

ROSTLINY V PARKU:

- původní i nepůvodní (cizokrajné) stromy a keře

- jírovec maďal, platan javorolistý, javory, lípa srdčitá, zlatice převislá (zlatý déšť), šeřík obecný

- smrk pichlavý, tis červený - celý prudce jedovatý, jalovec obecný - chráněný

- okrasné byliny - violka zahradní = maceška, aksamitník rozkladitý = afrikán nebo turčinka

 ŽIVOČICHOVÉ V PARKU:

- žije zde řada původně lesních živočichů - např. ježek západní, veverka obecná, kos černý, sojka obecná, straka obecná...

Bezobratlí živočichové:

- kobylka zelená - živí se dravě - loví hmyz, jídelníček si zpestřuje rostlinnými částmi

- ruměnice pospolná - sají rostlinné šťávy, má výrazné červeno-černé zabarvení

- roháč obecný - náš největší brouk, !!! chráněný!!!, mají kusadla, kterými nabodávají kůru stromů a živí se jejich mízou, žijí v dutinách stromů a v pařezech.


Angličtina (26.4.-30.4.)

!!!! POZOR – V ÚTERÝ 27.4. NEBUDE ONLINE  HODINA ANGLIČTINY !!!!

+ učebnice str.53 – přečteš a do šk.sešitu zapíšeš otázky a odpovíš na ně.

POŠLI 1  - do středy!!


CLIVE

  1. Who is Clive?
  2. What time does he get up?
  3. How does he go to work?
  4. What is his job?
  5. What does he do after work?(po práci)
  6. What time does he go to bed?+ prac.sešit str.68/ cv.1-  POŠLI 2 -  do pátku

+ učebnice str.54, prac.sešit str.68/cv.2  + str.69 – budeme dělat ve čtvrtek v online ​​​​​​​