Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

PS Matematika 2. díl - na str. 39 cv. 6 ( a) Medvídků se prodalo 47. b) Více se prodalo autíček (30) než panenek (20). c) Nejvíce se prodalo stavebnic (72). d) Nejméně se prodalo švihadel (8). e) Zapsat počty do tabulky. f) Medvídků se prodalo o 17 více než autíček - vypočítáme rozdíl čísel: 47 - 30 = 17. g) Panenek se prodalo o 52 méně než stavebnic: 72 - 20 = 52. h) Švihadel se prodalo 9 krát méně než stavebnic: 72 : 8 = 9. ), cv. 7 ( Výsledky ve sloupcích: 8, 7, 7, 3; 8, 64, 7, 48; 2, 2, 8, 2; 80, 72, 4, 4. ),   cv. 8 ( celkem.......48 kaštanů, každý kamarád.........8 kaštanů, celkem.......6 kamarádů; výpočet: 48 : 8 = 6; Kaštany dostane od Ondry 6 kamarádů. ).  Na str. 40 cv. 9 ( D - 48 : 8 = 6, Ě - 6 + (10 + 24) = 40,     L - 40 : 8 = 5, Í - 5 + ( 90 - 39 ) = 56, M - 56 : 8 = 7, H - 7 + ( 70 + 3 ) = 80, R - 80 : 8 = 10,                      A - 10 + ( 40 + 14 ), V - 64 : 8 =  8, Ě - 8 + ( 40 + 24 ) = 72, J - 72 : 8 = 9, E - 9 + 7 = 16, N - 16 : 8 = 2,  S - 2 + ( 56 - 50 ) = 8, E - 8  : 8 = 1, K - 1 + ( 73 - 50 ) = 24, O - 24 : 8 = 3, U - 3 + ( 50 - 21 ) = 32,        K - 32 : 8 = 4, E - 4 + ( 90 - 46 ), J - 48; Tajenka: DĚLÍM HRAVĚ, JEN SE KOUKEJ. ).                              Cv. 10 na str. 40 ( a) Koláč rozdělíme na čtvrtiny po fialových čarách, tj. na 4 díly, b) Každou čtvrtinu rozdělíme na polovinu po žlutých čarách, c) Koláč jsme rozdělili na 8 dílů. Zopakujte si: polovinu vypočítáme tak, že dělíme 2, třetinu - dělíme 3, čtvrtinu - dělíme 4, pětinu - dělíme 5, šestinu - dělíme 6, sedminu - dělíme 7, osminu - dělíme 8. ), cv. 11 ( Počet korálků ve sloupcích: 16 - 8, 4, 2;                  8 - 4, 2, 1; 32 - 16, 8, 4; 24 - 12, 6, 3; 40 - 20, 10, 5 ).                                                                               Cv. 12  na str. 40 - Součiny čísel v pyramidách:       60                    48                   0                    32                                                                                                6      10            6       8           0      0             8      4                                                                                          3     2      5       3     2     4      8    0     1        8    1     4 

Na str. 51 cv. 1 , cv. 2 ( Kreslíme bez pravítka, rýsujeme s pravítkem. Přečíst text v zeleném rámečku o lomených čarách otevřených a uzavřených. ), cv. 3 - 5 je dobrovolné. Na str. 52 - Přečíst text o rovnoběžných a různoběžných přímkách v zeleném rámečku. Cv. 1 na str. 52 - Obrázky nevybarvujte, spojte jen obrázek s jeho názvem: 1. obrázek - ROVNOBĚŽKY, 2. obrázek - PŘÍMKA, 3. obrázek - ÚSEČKY, 4. obrázek - RŮZNOBĚŽKY. Cv. 2 na str. 52 - Nejdříve jsou narýsované rovnoběžky kl           ( nemají společný bod ) a potom různoběžky a, b ( mají společný bod ).

Hravý početník 2. díl - libovolný sloupeček příkladů na dělení 8 a poslední sloupeček příkladů složených z více početních úkonů na str. 25.

Internetové odkazy k procvičení násobení a dělení 7, 8:

​​​​​​​https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-nasobeni/hra2.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pexeso-deleni/hra2.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/deleni-typ2/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/deleni8priklad1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pexeso-nasobeni/hra1.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pexeso-nasobeni/hra2.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html


Internetové odkazy k procvičení učiva  geometrie:     

Přímá, křivá a lomená čára:                                                                                                                            

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3073

Rovnoběžky:

https://www.umimematiku.cz/mrizkovana-rovnobezky/27

Rovnoběžky a různoběžky:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie&topic=16.+P%C5%99%C3%ADmky+%E2%80%93+rovnob%C4%9B%C5%BEky%2C+r%C5%AFznob%C4%9B%C5%BEky#selid