Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020


Učebnice ČJ na str. 74 cv. 4  - ústně ( kladné tj. dobré, pozitivní vlastnosti a záporné, tj. špatné, negativní vlastnosti člověka - kamaráda, literární postavy z knížky ): Libor je zákeřný, prohnaný, úskočný, lstivý. Jana je kamarádská, hodná, laskavá, milá. Petr je aktivní, všímavý, chytrý, činorodý. Karel je líný, lenošný, pohodlný, zahálčivý, lenoch. Helena je slušná, zdvořilá, všímavá, hodná. Ema je lakomá, skoupá, chamtivá, skrblík. Milan je nebojácný, statečný, odvážný, neohrožený, nebojsa. ( Jaký slovní druh vyjadřuje vlastnosti podstatných jmen? Přídavná jména. Do kterého slovního druhu patří slova: lenoch, skrblík a nebojsa? Do podstatných jmen. ) 

Zopakujte si básničku o slovních druzích: 

Slovních druhů máme 10,

nemusíme proto brečet.

Pěkně si je povíme,

znát je totiž musíme.

Auto pes i žena –

jsou podstatná jména.

Jaký,  který, čí  se ptáš,

přídavná jména znáš.

Já, ty on jsou zájmena,

zastupují za jména.

Když chceš něco spočítat,

tak číslovky musíš znát.

Slovesa už poznáme,

pracovat je necháme.

Kdy a kde a jak se ptej,

příslovce si vyhledej.

Předložky před jmény stojí,

samy bez nich neobstojí.

Slova, věty spojit máme,

spojky k tomu zavoláme.

Částice se mají k světu,

často uvozují větu.

Citoslovce - to jsou zvuky,

máme je hned z první ruky.

Učebnice ČJ str. 75 cv. 6  - napište vyluštěná písmena do sešitu, vyjde vám tajenka : 1. N - opice,      2. E - páv,  3. J - sova,  4. L - hlemýžď,  5. E - osel,  6. P - pes, 7. Š - vyžle,  8. Í - vítr,  9. K - veš,          10. Á - liška,  11. M - včela, 12. O - rys, 13. Š - tchoř; Tajenka:  NEJLEPŠÍ KÁMOŠ.

PS Čeština 2 na str. 77 cv. 18 ( K čemu jsou spojky jako slovní druh? Spojují slova nebo věty: PROTOŽE, NEBOŤ, KDYŽ, JELIKOŽ, VŠAK, KDYBY; NEBO, ALE, PROTO, ANI, ŽE, ABY ),                      cv. 19 ( Křemílek a Vochomůrka, Budulínek a liška, pejsek a kočička, Pat a Mat, Rumcajs a Manka, čert a Káča, Zlatovláska a Jiřík, Lotrando a Zubejda, Jasněnka a Jíra, Mach a Šebestová )

Procvičování určování spojek:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec975b3de024

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec96f8411955

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3012

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba7.htm

Procvičování určování předložek aj.:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec984c3403de

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec9850dbe362

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec98533df597

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3011

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2992

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3010

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

Učebnice Češtiny 2 na str. 76 přečíst text ve žlutém rámečku o větě jednoduché a souvětí ( slovesa podtrhujeme vlnovkou ).  Na str. 76 cv. 1 a)( Přečtěte si věty nahoře v deníku. Slovesa můžete vypsat do malého sešitu a podtrhnout vlnovkou: se zkouší, blíží se, je, pojedeme, se těšíme, těším se, vrátí. Ústně - věta jednoduchá ( je v ní 1 sloveso): Ve škole se zkouší. Těším se i na Edu. Snad se už brzy vrátí. Souvětí ( je v něm více sloves a spojovací výraz ): Blíží se konec školního roku, a proto je každý den nějaká písemka nebo testík. Pojedeme brzy na školu v přírodě, na kterou se všichni už moc              těšíme. ), b) ( Slova s měkkou souhláskou: škole, zkouší, blíží, konec, školního, je, každý, nějaká, testík, pojedeme, školu, přírodě, všichni, už, těšíme, těším, už, vrátí; slova s tvrdou souhláskou: škole, zkouší, konec, školního, roku, proto, kdý, den, nějaká, písemka, nebo, testík, pojedeme, brzy, na, školu, přírodě, na, kterou, všichni, na, Edu, snad, brzy, vrátí. ), c) ( Opozita - slova opačného významu:            svítí x nesvítí, jedeme x stojíme. ) Cv. 2 na str. 76 - ústně:  V Častolovicích, sto metrů od stoleté stodoly, stojí stoh. ( stojí; věta jednoduchá ) Ke stohu, kde rostou kapustové hlávky, často stoupá pustou cestou čistotná stonožka. ( rostou, stoupá; souvětí ) Nestojí o město, i když je  v něm historický zámek. ( nestojí, je; souvětí ) Když stonožka prostoupí hustou porostovou částí až do prostoru růže stolisté, chvíli postojí pod stonkem. ( prostoupí, postojí; souvětí ).      

Procvičování významu slov:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2993

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2994

Procvičování učiva o měkkých a tvrdých souhláskách:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec9855e4b297

Procvičování psaní slabik bě, pě, vě, mě:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec985a5443df

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec985ea85d49

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec985f857be4

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec986036b105

Procvičování učiva o větě jednoduché a souvětí:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/veta-jednoducha-souveti/veta-jednoducha-souveti1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba1.htm

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3014


PS Čeština 2 na str. 78 cv. 20 ( Maminka vaří a tatínek opravuje kolo. Dostanu dárek, když budu hodná. Dnes půjdu za Pavlem, protože si spolu chceme hrát. Maminka říkala, že si mám umýt ruce. Nelíbilo by se mi, kdyby zítra pršelo. ), Cv. 21 - 25 rozšiřují učivo o slovních druzích, není nutné je umět. Cv. 21 ( 1 - Z, 2 - Á, 3 - J, 4 - M, 5 - E, 6 - N, 7 - A; Slova, která ukazují na podstatná jména nebo je zastupují, se nazývají ZÁJMENA ), cv. 22 ( Koule může být: křišťálová, duhová, skleněná, velká, malá, kamenná, rozbitá, bowlingová, zavěšená. Vlastnosti podstatných jmen označují přídavná jména. ), cv. 23 ( Na otázky kde, kdy, kam, jak odpovídají příslovce. Kde? Venku, tam, doma, daleko, nahoře, dole, vpravo. Kdy? Dnes, zítra, ráno, loni, večer. Kam? Dolů, tam, daleko, domů, nahoru, vpravo. Jak? Hezky, pomalu, špatně, vesele, dobře. ). Na str. 79 cv. 24 ( Kéž by bylo lepší počasí. Ať se ti ve škole daří. Vztah mluvčího k výpovědi vyjadřují ČÁSTICE. Uvozují věty. ), cv. 25 ( Citoslovce vyjadřují zvuky: mé, píp, bú. ), Cv. 26 - 28 rozšiřují učivo o slovních druzích, není nutné se je učit.                                          Cv. 26 ( Názvy slovních druhů: PŘÍDAVNÁ JMÉNA - 2, PŘÍSLOVCE - 6, PŘEDLOŽKY - 7, PODSTATNÁ JMÉNA - 1, CITOSLOVCE - 10, ZÁJMENA - 3, SLOVESA - 5, ČÁSTICE - 9, ČÍSLOVKY - 4, SPOJKY - 8. Ohebné slovní druhy - 1, 2, 3, 4, - skloňují se a 5 - časují se. Neohebné slovní druhy - 6, 7, 8, 9, 10. ),    cv. 27 ( jablko - 1, stromu - 1, od - 7, daleko - 6, nepadá - 5 ), cv. 28 ( Slovní druhy rozdělujeme na ohebné a neohebné. ANO; Ohebné i neohebné slovní druhy můžeme skloňovat. NE; Máme 10 slovních druhů. ANO; Slovesa se časují. ANO; Příslovce se skloňují. NE )

Procvičování určování zájmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek, příslovcí, částic, citoslovcí ( dobrovolné ):

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3010

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni6.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni7.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni9.html​​​​​​​Písanka 2. díl - vše na str. 28 ( Věta ze slov seřazených podle abecedy: Černý datel léčí stromy. Datel je náš stálý pták, největší evropský šplhavec; vytesává si hnízdo v kmenech většinou již narušených stromů; jeho hnízdo využívají i jiní ptáci k hnízdění či nocování; živí se dřevokaznými brouky a mravenci, je prospěšný lesu. Úkol dole: Zlého a chamtivého Trautenberka, který se vždy snaží na úkor svého souseda Krakonoše získat nějakou výhodu, bychom mohli potkat v Krkonoších. Je to postava z Krkonošských pohádek, z večerníčkového televizního seriálu. Město Trutnov ( německy Trautenau ) leží v Krkonošském podhůří, v Královéhradeckém kraji v severovýchodních Čechách. ), vše na str. 29 ​​​​​​​          ( Dvojice synonym - slov s podobným významem: figura II postava, fotbal II kopaná, fiakr II vůz, famfára II znělka, fabrika II továrna, fajfka II dýmka. Úkol dole: Pyramidy v Egyptě byly stavěny jako hrobky králů - faraónů. Později také jako hrobky některých jejich významných manželek a matek. ).Čítanka 2 - na str. 84 - 85 přečíst text " O perníkové chaloupce 2" . Úkol na str. 85 pod textem ( V této pohádce i v pohádce O perníkové chaloupce je stejná PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, JEŽIBABA A  JEŽIDĚDEK. ) Úkoly na str. 86 - 87  - úkol nahoře ( Ježidědek byl hluchý jako poleno ( hodně nedoslýchal ), a tak zaměňoval slova. Můžete vymýšlet další přirovnání: Lije jako z konve - hodně prší. Bojí se toho jako čert kříže - má z toho velký strach. Hází sebou jako moucha v pavučině - bezmocně. Chodí jako koza po ledě - neobratně. Chrápe jako když pilou řeže - hodně. Chová se jako utržený ze řetězu - nespoutaně.  Je neposedný jako by byl z hadích ocásků - hodně neposedný. Je to jako by hrách na stěnu házel - marné. Kouká jako hromádka neštěstí - velmi smutně. Usmívá se jako měsíček při úplňku - doširoka. ), úkol u žárovky na str. 86 ( BRÁNA - ZRÁNA, VRÁNA; BRAŠNA - KAŠNA; CIFRA - ŠIFRA; ČAPKA - KAPKA, LAPKA, MAPKA;, RANEC - KANEC, TANEC; BOULE - KOULE; ČOČKA - KOČKA; DÁSEŇ - BÁSEŇ; GUMA - SUMA, PUMA; HELMA - ŠELMA; TLAPKA - KLAPKA; VOSA - KOSA, ROSA, BOSA; ). Úkol dole na str. 86 ( VANILKOVÁ - STĚNY, BANÁNOVÁ - LAVIČKA, PISTÁCIOVÁ - OKENICE A DVEŘE, NANUK - SLOUPKY ). Úkol nahoře na str. 87 ( Souvětí je věta složená z více vět jednoduchých. Najdeme v ní více sloves: Zmrzlinová chaloupka se roztekla, protože ježidědek roztopil zmrzlinovou pec. Ježidědek s ježibabou si mysleli, že chaloupku snědla Barbora. ) Druhý úkol na str. 87 - ilustrace k pohádce. Úkol č. 26 v mráčku zatím nepsat. ​​​​​​​

Procvičování porozumění čtení:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/citanka-2-rocnik/sen.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec9ac6124828

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec9ac96eb3f9

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec9aca727511

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec9acb582719