Týden od 22. 6. do 26. 6. 2020

Učebnice Prvouka 2 - na str. 71 si prohlédněte živočichy, rostliny a stromy; cv. 2 ( Další vodní prostředí jsou tůně, studánky, přehrady, moře a oceány. ) ​​​​​​​

PS Prvouka 2 - na str. 78 cv. 1 ( Do vodního společenství nepatří: holub, krtek, bažant, růže a ježek. Ptáci žijící u vody: LEDŇÁČEK, ČÁP a KACHNA. ), cv. 2 ( O rybník a ryby se stará PORYBNÝ. Ryby loví RYBÁŘ. ), cv. 3 ( SUMEC, KAPR, LEKNÍN, LABUŤ ), cv. 4​​​​​​​ ( 5 - okoun je vedle 11 - lína ( je pod kaprem ) nad 10 - škeblí ( ta je vedle sumce ),    6 - volavka je vpravo nahoře, 7 - stulík je mezi leknínem  a  9 - šídlem,     8 - štika je vpravo dole ), cv. 5 ( Přečíst text.  Ochrana životního prostředí: třídíme odpad a pak ho recyklujeme, neodhazujeme v přírodě odpadky, neznečišťujeme vodní toky, děláme komposty z bioodpadu, netýráme zvířata, nezabíjíme škůdce na zahradách, raději je odpuzujeme ( např, ultrazvukovým repelentem ), neplýtváme jídlem, v zimě můžeme přikrmovat ptáky. ). Na str. 79 cv. 1    ( Léto začíná 21. června. Školní rok končí 30. června. ), cv. 2 ( 1 - BĚLÁSEK, 2 - CHRPA, 3 - KOMBAJN, 4 - SLUNÉČKO, 5 - SOJKA, 6 - KOPRETINA, 7 - JAHODY, 8 - MALINY, 9 - ŠTIKA, 10 - JEČMEN, 11 - LEKNÍN, 12 - KOBYLKA; Tajenka: Už se těším na SAMÉ JEDNIČKY! ),                             cv. 3 ( ZMIJE - U, RULÍK ZLOMOCNÝ - Ž, BORŮVKA - I, UŽOVKA - J, MUCHOMŮRKA ČERVENÁ - T,   BEDLA - E, VRANÍ OKO ČTYŘLISTÉ - S, MUCHOMŮRKA ZELENÁ - I, KLÍŠTĚ - L, ŽLUŤÁSEK - É, LIŠKA - T, MODRÁSEK - O; Tajný vzkaz: Užijte si léto! ).

Učebnice Prvouky 2 - na str. 72 přečíst o možných nebezpečích a správném chování.​​​​​​​

PS Prvouka 2 - na str. 80 - přečíst dopis od babičky.                                  Cv. 1:                          Jan Malý                                                                                                          Babice 252                                                                                    687 03      Babice                                                                         Cv. 2 ( Svačinu, nápoj, peníze, náplasti, kapesníky, sluneční brýle, opalovací krém, pokrývku hlavy, pláštěnku. ).

​​​​​​​