Týden od pondělí 2. 11. do pátku 6. 11. 2020

PONDĚLÍ

Matematika - na str. 24 cv. 4: sestavit příklady podle obrázků(1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4).                   Na str. 25 cv. 1​​​​​​​: do bílých okének napsat čísla 0, 1, 2, 3, 4 (když zajíček skočí 2krát, bude na čísle 2; dvojku dát do modrého kroužku.                                                                                                                Cv. 2:​​​​​​​ počítání s nulou (maminka nepřinesla žádný hrnek: 3 + 0 = 3; maminka neodnesla žádný hrnek: 3 - 0 = 3); přečíst příklady v červeném rámečku a znázornit je na prstech (nulu znázorňujeme tak, že sevřeme ruce v pěst). Cv. 3: Výsledky pyramidy:                                  4

                                                                                                             2             2

​​​​​​​                                                                                                    1               1                1

​​​​​​​                                                                                            1               0             1                   0                            Cv. 4:​​​​​​​ 1 je méně než 4, 2 = 2; dokreslit i kolečka.  Cv. 5: vypočítat příklady (2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4,                   1 + 3 = 4, 3 + 0 = 3); poslední dva příklady vypočítáme dopočítáváním počtu - máme 1 prst a chceme       mít 4 prsty, přidáme 3; máme 3 prsty a chceme mít 3 prsty, nepřidáme nic. ÚTERÝ

​​​​​​​Matematika - příklady na str. 26 uděláme v online výuce. STŘEDA

Matematika - na str. 27 cv. 1​​​​​​​ - příklady mohou děti jen vypočítat (Maminka připravila na stůl 4 ubrousky. Pavlík 1 ubrousek odnesl. Kolik ubrousků zůstalo na stole? Na stole zůstaly 3 ubrousky. 4 - 1 = 3), (V obchodě měli 4 nástěnné hodiny. Dvoje hodiny prodali. Kolik jim zbylo hodin? Zůstaly jim dvoje hodiny.     4 - 2 = 2), (Ivanka měla čtvery rukavice. Soňa měla o 4 rukavice méně. Kolik rukavic měla Soňa? Soňa neměla žádné rukavice. 4 - 4 = 0), (V kuchyni svítily 4 žárovky. 3 žárovky zhasly. Kolik žárovek svítí v kuchyni? V kuchyni svítí 1 žárovka. 4 - 3 = 1). Cv. 2 -​​​​​​​  vyznačit skoky modře pomocí oblouků od čísla 4 po číslo 1; do odpovědi zapsat trojku. Cv. 3 - ​​​​​​​​​​​​​​ zapsat kolečka a postupně je škrtat; vedle nich příklady na odčítání (4 - 1 = 3, 4 - 2 = 2, 4 - 3 = 1). Cv. 4 - namalovat 4 kolečka a 1 škrtnout, pod to napsat příklad na odčítání: 4 - 1 = 3; říct odpověď - Tatínkovi zbyly 3 klíče. ČTVRTEK

Matematika - na str. 27 cv. 5 - ​​​​​​​dopsat čísla vzestupné a sestupné řady čísel: 0, 1, 2, 3, 4; 4, 3, 2, 1, 0.        Na str. 28 cv. 1 -​​​​​​​ spočítat vyobrazené předměty a lidi a zapsat jejich počet do bílých okének: 2 mužské postavy, 1 klobouk, 1 vázanka, 3 ženské postavy, 2 deštníky.                                                                              Na listu str. 5 napsat pětky.                                                                                                                                      Úkoly na str. 29 uděláme v online výuce.