Týden od pondělí 2. 11. do pátku 6. 11. 2020

PONDĚLÍ

Abeceda - úkoly na str. 36 uděláme v online výuce.

Básnička na písmeno U:  (děti se ji mohou průběžně učit nazpaměť)

Úl je plný medu,                                                                                                                                                  zavoláme dědu.                                                                                                                                                    Ten včeličkám poděkuje                                                                                                                                      a z medu se zaraduje.                                                                                                                                 

List - na str. 39 úkol u sovy: číst slabiky nebo je skládat ze skládací abecedy; najít slova, dát je do kroužku modrou pastelkou a přečíst je (pase, Pepa, máma, Pepo, láme maso). Úkol u hvězdy: udělat obloučky pod slabikami slov a slova číst po slabikách na jeden nádech. Úkol u tužky: skládat slova pomocí skládací abecedy a napsat je na linku hůlkovým písmem (PEPA, PES, pole, les). Úkol u kytky:  udělat obloučky pod slabikami slov a číst po slabikách slova ve větách na jeden nádech. 


ÚTERÝ

Abeceda - na str. 37 cv. 1: přečíst slabiky Mu, Lu, Su, Pu a v básničce je zakroužkovat (Mušlička, perlu, Půjč, perlu, krásu). Cv. 2 - číst slabiky; děti je mohou skládat ze skládací abecedy. Cv. 3 - dopsat slabiky hůlkovým písmem do mřížek - MU(ŠLE), PU(SA), LU(PA). Cv. 4 - zakroužkovat ve slovech slabiky s písmenem u: pů(lí), lu(pa), (ma)lu(je), (pi)lu(je), (ko)lu(je, (sa)lu(tuje), mu(sí), mů(ra), (me)lu, (ma)pu, mu(la), (mi)lu(je), pusu, su(p); slova, která umí děti přečíst, podtrhnou: lupa, melu, mapu, mula, pusu, sup.

Abeceda - na str. 38: obtáhnout barevnými pastelkami oválky ve směru šipky. Vybrané oválky dle výběru dětí vybarvit jako velikonoční vajíčka - namalovat na ně barevné vzory apod. Úplně stačí 2 oválky. 


STŘEDA

Na listu str. 41 úkol u pusinky - číst složené slabiky; úkol u sovy - dopsat písmeno do slabiky hůlkovým písmem: SA(LÁM),  LU(PA), MA(LINY), PO(MERANČ), MU(CHOMŮRKA), ME(LOUN), PA(PRIKA), SU(ŠENKA). Úkol u srdce - dopsat písmena slov do mřížek: SŮL, LUPA. Úkol u kytky - číst slabiky, popřípadě je skládat ze skládací abecedy. Úkol u tužky - napsat velké tiskací U.

Procvičovat čtení slabik a slov:

https://www.youtube.com/watch?v=ffWL7uv2zY8

https://www.youtube.com/watch?v=D0YNLxrmHNU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=nO4Z-FqqE-A&feature=emb_logo

Písanka 2 (sešit A5): na str, 1 se podívat na správné držení těla při psaní na 1. obrázku. Vždy uvolnit celou ruku před psaním, zacvičit si. Na str. 2 psát předepsané cviky tužkou od linky k lince, dodržovat šikmý směr a psát tahy podle směru šipek. Mezi tvary dělat menší mezery (zhruba na 1 prstík). Cviky mohou děti nejdříve zkoušet na mazací tabulce. 


Čárky a obloučky ke stažení  - PDF (můžete vytisknout k  procvičení - dobrovolné): 

 http://pisanka.cz/1-trida/carky-a-obloucky/carky-1/


ČTVRTEK

​​​​​​​Abeceda str. 39  - úkoly 1 a 2 uděláme v online výuce.

Básnička na písmeno I:  (děti se ji mohou průběžně učit nazpaměť)

Ivoš s Ivankou si hrají,                                                                                                                                        jak dva indiáni malí.                                                                                                                                            Za stromy se schovají                                                                                                                                          a plíží se potají.                                                                                                                                                                                                              

Písanka 2: na str, 3​​​​​​​  psát předepsané cviky tužkou od linky k lince, opět dodržovat šikmý směr. Mezi tvary dělat menší mezery (na 1 prstík). Obloučky mohou děti nejdříve zkoušet psát na mazací tabulce.

Obloučky ke stažení - PDF ( můžete vytisknout k procvičení - dobrovolné):

http://pisanka.cz/1-trida/carky-a-obloucky/obloucky-1/


PÁTEK

Abeceda - na str. 40 cv. 1:​​​​​​​ přečíst slabiky Mi, Li, Si, Pi. V básničce zakroužkovat (Siréna, si, mile, usmívá, Sépie, nalije, Siréna, napije). Cv. 2: číst slabiky, popřípadě je skládat ze skládací abecedy. Cv. 3:  zakroužkovat slabiky s písmenem I, Í - pi(je), mí(sa, li(st), (ko)si, (ko)mí(n), lí(vanec), mí(chačka), lí(tat), (ko)sí, pi(lot), (so)lí, lí(zátko), (va) lí, sí(ť), si(lnice), sí(la), (bo)sí, (ho)lí, mi(krofon), (ku)li(čka), pi(nzeta), pí(smeno), li(ška), pí(sek); podtrhnout slova, která umí děti přečíst: mísa, solí, síla.

Abeceda - na str. 41 psát číslice 1 - 5 do konce řádku. Další řádek téhož čísla psát jen v případě, že se první řádek nepovedl.