Týden od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020

PONDĚLÍ

Abeceda - na str. 30 cv. 2 - číst slabiky (děti je mohou také skládat ze skládací abecedy a znovu číst).  Zbytek cvičení uděláme při online výuce.                                                                                                               Abeceda - na str. 31 cv. 1 a 2.


ÚTERÝ

Na listu - str. 34 - úkol u hvězdičky číst slabiky slov (udělat pod slabikami obloučky). Úkol u tužky - barevně zakroužkovat slabiky vlevo a stejnou barvou vpravo zakroužkovat jejich jednotlivá písmena. Obilí na obrázku je OVES - začíná na O(další druhy obilí jsou pšenice, ječmen a žito).

Na listu - str. 37 - úkol u kytičky - číst slabiky a skládat je ze skládací abecedy, skládat i slova, která z nich mohou vzniknout (mele, malá, sama, sálá, lama, sele, sólo, málo).

Písanka - str. 27 cv. I, II (dokreslit černou pastelkou polovinu listu shora dolů; listy vybarvit podzimními barvami podle diktátu, např. 2 žluté, 1 hnědý a 1 zelený; děti je mohou spočítat)


STŘEDA

Abeceda - na str. 32 cv. 1 - zakroužkovat modrou pastelkou P v básničce a vybarvit modře políčka v obrázku; vznikne ryba. Cv. 2 - číst písmena. Cv. 3 - namalovat černou pastelkou slabičnou stavbu k obrázkům - nahoře: pes (1 tečka), lampa (2 tečky), pavouk (2 tečky), tričko (2 tečky), prut (1 tečka), hodiny (3 tečky), paleta (3 tečky); dole: ryba (2 tečky), banán (1 tečka, 1 čárka), opice (3 tečky), pravítko (1 tečka, 1 čárka, 1 tečka), židle (2 tečky), pytel (2 tečky), vidlička (3 tečky); spojit obrázky, které začínají na P s písmenem P (tužkou nebo modrou pastelkou).

Abeceda - na str. 33 - modrou pastelkou obtahovat a psát předepsané cviky.


ČTVRTEK

Abeceda - na str. 34 cv. 2 - číst slabiky (děti je mohou také skládat ze skládací abecedy a znovu číst).      Zbytek cvičení uděláme při online výuce. 

Abeceda - na str. 35 cv. 1 -(3 x obtáhnout šňůru k drakovi libovolnou barvou a potom dokreslit 5 mašliček libovolné barvy a vybarvit je).


PÁTEK

Na listu - str. 37- úkol u tužky - diktát slabik - písmena jednotlivých slabik vybarvit stejnou pastelkou (např. só, pa, lé, sá, mo, me); úkol u druhé tužky - stejnou barvou zakroužkovat velké a malé písmeno; úkol u třetí tužky - napsat velké P.

Na listu - str. 38 - úkol u pusinky - čtení slabik u obrázků - pa ( panenka), pe (pero), po (pomeranč);          úkol u puzzle - spojit perníčky, které k sobě patří tužkou a přečíst slabiky (pe, Pó, po, Pa, Pé, pá);          úkol u kytičky - číst slabiky v řádcích i ve sloupcích, popřípadě je skládat ze skládací abecedy nebo tvořit slova: Pepa, papá, Pepo); úkol u srdíčka - napsat do políček 1. slabiku slov (pes - PE, páv - PÁ, Petr - PE).
  

Na listu str. 18 - psát 3 řádky  barevných dvojic oválů ( shora dolů doleva 3x obtáhnout ovál a připojit druhý a zase jej 3x obtáhnout); černou pastelkou obtáhnout a dokreslit rámeček z kliček na straně dole a do něj nakreslit libovolný obrázek.​​​​​​​úpřžžžžžžžžžžžžž