Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

Učebnice Prvouka 2 str. 56 - prohlédnout si živočichy - savce a ptáky ve cv. 1 a 2; přečíst si společné znaky ptáků a prohlédnout si stavbu těla holuba. 


PS Prvouka 2 str. 61 cv.1 - a) SLEPICE, SÝKORA, LABUŤ, LEDŇÁČEK, PŠTROS, HOLUB, KACHNA, VRABEC; b) POLETUCHA NENÍ PTÁK, ALE SAVEC https://cs.wikipedia.org/wiki/Poletucha_vlnat%C3%A1   .  Cv. 2 na str. 61 - Části těla kosa: HLAVA, ZOBÁK, TRUP, OCAS, KŘÍDLO, NOHY. Cv. 3 - a) 2. a 4. obrázek papouška jsou stejné; b) Stín patří ke 3. papouškovi. Cv. 4 - Čím se živí? Vlaštovka + moucha, zajíc + zelí, čáp + žába, kráva + tráva, štika + ryba, liška + zajíc. 


Učebnice Prvouka 2 str. 57 - přečíst společné znaky ryb na straně nahoře vlevo a prohlédnout si části těla kapra na straně nahoře vpravo; prohlédnout si ryby ze cv. 1.  


PS Prvouka 2 - na str. 62 cv. 1 : a) Názvy částí těla ryby: OCASNÍ PLOUTEV - P, PRSNÍ PLOUTVE - O, BŘIŠNÍ PLOUTVE - R, HŘBETNÍ PLOUTEV - Y, TRUP SE ŠUPINAMI - B, ŘITNÍ PLOUTEV - N, SKŘELE (KRYJÍ ŽÁBRY) - Ý; b) Tajenka: Jeho dědeček je porybný. Porybný  zajišťuje na rybníce chov ryb a ptactva, krmení ryb, výlov rybníka, dohlíží na kvalitu vody (baštýř na řece),  stará se o hlídání rybníka (baštýř - řeky) proti pytlákům. Cv. 2 - a) kostra člověka, kostra holuba, kostra koně; b) OBRATLOVCI. Cv. 3 - ryby: SUMEC - D, OKOUN - Á, KARAS - V, ŠTIKA - Á; ptáci: DROZD - B, KRŮTA - Í, SOVA - L, PŠTROS - É; savci: ŽIRAFA - M, SRNA - L, JEZEVEC - É, VEVERKA - K, SLON - O. Přísloví: TAKÉ ČERNÁ KRÁVA DÁVÁ MLÉKO BÍLÉ.  

Písnička "Svátek zvířat" :  https://www.youtube.com/watch?v=c0JIfb1yruo