Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

PS Matematika 2 - str. 37 cv. 11 ( Nezapomeňte, že příklady uzavřené v závorce počítáme jako první; že přednost před sčítáním a odčítáním má násobení a dělení. 28+40=68, 3+32= 35, 3+32=35, 7.8=56; 50-0=50, 72+20=92, 10+64=74, 48-30=18; 30-8=22, 100-80=20, 24+40=64, 56-50=6 ), cv. 12 ( celkem....9 kachen, každá kachna......8 káčat, celkem.......72 káčat, výpočet: 9 . 8 = 72; Po dvorku běhá 72 káčat. ), ( celkem........1 kohout, hus.....4krát více než kohoutů, celkem......4 husy, výpočet: 4 . 1 = 4; Na dvoře jsou 4 husy. ), ( Výpočet: ( 10 + 9 + 1 + 4 ) + 72 = 24 + 72 = 96; Na dvorku je 96 kusů drůbeže. ), cv. 13  ( Chybějící čísla jsou násobky: 8, 16, 24, 32; 32, 40, 48, 56; 24, 32, 40, 48; 56, 64, 72, 80; 40, 48, 56, 64; 16, 24, 32, 40; 48, 56, 64, 72; 0, 8, 16, 24; 48, 56, 64, 72. ), cv 14 ( David - 5, 2, 4, 9, 1, 8, 7; Karel - 40, 16, 32, 72, 8, 64, 56; oba dohromady - 45, 18, 36, 81, 9, 72, 63; David má 2 nákladní autíčka. Karel má 8krát více nákladních autíček než David. Kolik nákladních autíček má Karel? 8.2=16, Karel má 16 nákladních autíček.; Karel má 8 let. David je 8krát mladší než Karel. Jak je David starý? 8:8=1, Davidovi je 1 rok.; David má 4 encyklopedie o savcích. Karel má 8krát více encyklopedií o rybách. Kolik encyklopedií o rybách má Karel? Kolik encyklopedií mají oba dohromady? 8.4=32, Karel má 32 encyklopedií o rybách. 4+32=36, Oba mají dohromady 36 encyklopedií. )                                   Na str. 38 cv. 1 ( 1.8=8, 8:8=1, 2.8=16, 16:8=2, 3.8=24, 24:8=3, 4.8=32, 32:8 = 4, 5.8=40, 40:8=5, 6.8=48 ,48:8=6, 7.8=56, 56:8=7, 8.8=64, 64:8=8, 9.8=72,72:8=9, 10.8=80, 80:8=10 ), cv. 2 ( 32:8=4, 4 šňůrky, 48:6=8, 8 šňůrek, 56:8=7, 7 šňůrek ), cv. 3 (  48, 16, 40, 72 ), cv. 4 ( 5 zaokrouhlíme na 10, 2 zaokrouhlíme      na 0, 1 zaokrouhlíme na 0, 7 zaokrouhlíme na 10; 3, 9, 6, 8; 4 zaokrouhlíme na 0, 10 zaokrouhlíme na 10, 0 zaokrouhlíme na 0, 3 zaokrouhlíme na 0; 7, 9, 8, 2; 6, 7, 4, 9 ), cv. 5 ( celkem.....56 korálků, od každé barvy......8 korálků, celkem.........7 barev, výpočet: 56:8=7, Korálky měly 7 různých barev. ).   


Na str. 50 cv. 7 - porovnejte úsečku KL, UV a RZ s ostatními úsečkami a dokončete cvičení z minula. ( Vezměte si 3 proužky papíru přeloženého napůl, na každý papír přeneste délku 1 úsečky; nebo přeneste délky všech 3 úseček na 1 proužek papíru přeloženého napůl a porovnejte jejich délky s ostatními úsečkami v sešitě; úsečka KL je menší než úsečka UV, úsečka KL je menší než úsečka OP, úsečka KL je menší než úsečka RZ; úsečka UV je menší než úsečka RZ, úsečka UV je větší než úsečka OP, úsečka RZ je větší než úsečka OP, úsečka RZ je větší než úsečka KL, úsečka RZ je je větší než úsečka ST. ). Na str. 50 cv. 8. 


Hravý početník 2. díl - libovolný sloupeček na násobení na str. 23 a poslední sloupeček na sčítání a odčítání; libovolný sloupeček na dělení na  str. 24.