týden od 16.3. - 20.3.

Dějepis​​​​​​​

Zápis do sešitu. Je možné si ho přepsat či vytisknout a nalepit.

Husité

Husovi přívrženci pod vedením kazatele Jana Želivského 30.července 1419 obsadili radnici na Novém Městě pražském a vyhodili z okna katolickou městskou radu → první pražská defenestrace. Zanedlouho zemřel král Václav IV. Lidé pořádali „poutě na hory“, kde jim kázali Husovi následovníci (kazatelé). Roku 1420 z jednoho takového poutního místa vzniklo město Tábor. V čele Tábora stáli 4 hejtmani. Jedním z nich se stal Jan Žižka z Trocnova- zkušený válečník.

Na český trůn chtěl usednout bratr zemřelého Václava IV. – Zikmund Lucemburský (Liška ryšavá). Husité však byli proti a při jeho tažení na Prahu ho dvakrát porazili (bitva na Vítkově a pod Vyšehradem).

Husité však také plenili katolické kostely a kláštery a své myšlenky šířili i do zahraničí při tzv. spanilých jízdách.

Roku 1421 se konal v Čáslavi sněm, na kterém zástupci šlechty a měst sesadili Zikmunda , zvolili novou vládu a přijali čtyři ustanovení známá jako „čtyři artikuly pražské“: 1) svobodné hlásání slova božího, 2)přijímaní pod obojí způsobou, 3)zbavení církve majetku, 4)spravedlivé trestání hříchů pro všechny.


Pod tento zápis nakreslit z učebnice  str.106 husitské zbraně.