Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

PS Matematika 2 - na str. 45 cv. 8 ( celkem........63 mincí, v každém pytlíčku........9 mincí, celkem.........7 pytlíčků; výpočet: 63 : 9 = 7. Pirát měl 7 pytlíčků. ), cv. 9 ( Nezapomeň - přednost má násobení a dělení před sčítáním a odčítáním: 82 + 4 = 86, 9 + 12 = 21, 59 + 8 = 67, 63 - 2 = 61, 5 + 16 = 21; 10 - 4 = 6, 34 + 5 = 39, 6 + 26 = 32, 3 + 78 = 81,      24 - 7 = 17; 8 + 34 = 42, 4 + 48 = 52, 40 - 1 = 39, 54 - 9 = 45, 2 + 42 = 44; 39 - 6 = 33, 7 + 14 = 21, 26 + 10 = 36, 1 + 99 = 100, 31 - 3 = 28 ),     cv. 10 na str. 46 ( 18 : 9 = 2, 14 : 2 = 7, 63 : 7 = 9, 18 : 3 = 6, 72 : 9 = 8, 27 : 9 = 3 ), cv. 11 celkem....27 mincí, celkem 9 členů, každý člen.....3 mince; výpočet: 27 : 9 = 3. Každý člen dostal 3 mince. ), cv. 12 ( 2 je méně než 9, 5 je více než 2, 8 je více než 2, 9 je více než 7; 3 = 3, 9 je větší než 8, 1 = 1, 7 = 7, 4 je méně než 5, 6 je menší než 9, 3 je menší než 5, 10 je větší než 8 ), 

 cv. 13 :       54                     81                            42                     72                               9      6               9       9                      7     6              9      8                         3      3     2         3      3     3                7    1     6       9     1     8   

Na str. 55 cvičení 7 a 8 jsou dobrovolná. Na str. 56 cv. 1 ( krychle jsou kostky a balíky, kvádry jsou ostatní tvary ), cv. 2 ( koule, krychle, válec, kvádr ), cv. 3 a 4, cv. 5 ( ICDI = 6 cm, IOPI = 3 cm, IJKI = 4 cm, IUVI = 6 cm; CD je větší než OP, CD je shodná s UV, JK je menší než UV, OP je menší než JK ).