Týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

PS Čeština 2 - na str. 91 cv. 8 ( Doplňte jen e/ě do napsaných slov; slova nemusíte přepisovat            do utvořených sloupečků: Dědeček, den, těšit se, děti, dělat, nebe, Matěj, ve vodě, k němu, jehně, teta, kotě, štěně, kachně, Vojtěch. Vytvořte 3 věty s vybranými slovy a napište je do řádků pod sloupečky; (obrázek kreslit nemusíte): Dědeček se těšil, že ukáže Matějovi štěně. Celý den si Vojtěch hrál  s kotětem. Děti uviděly ve vodě plavat kachně. ), cv. 9 ( Doplň do slov e/ě, potom najdi slova příbuzná   a podtrhni je: Měsíc, věda, peřina, směje se, svět, běhat, pěnkava, medvěd, opěrka, pověra, sloupeček, pěstitel, světlo, med, bělouš, běloba, věc, běžec, Slovensko, pěna, bělásek, mezera, běh, mělčina. ).         Na str. 92 cv. 10 ( Zdůvodňujte ústně pravopis vynechaných souhlásek: Zoubky - zoubek, zuby;           láhev - láhve, lahvička, procházka - procházek, prochází se; zkratka - zkratek, zkrátit; slupka - slupek; uprostřed - ve středu;          děvče - děvenka, dívenka; záložka - záložek; prudký - proudy, proudí; vodovky - vodovek; pozdrav - pozdravy, pozdraví; sladkost - slaďoučký, křehký - křehoučký. ), cv. 11 (Opět zdůvodňujte ústně doplněná písmena: Jaroslav - Jaroslave, Bětka - Bětuška, Josef - Josefa, Miroslav - Miroslava, Vlaďka - Vladěnka, Gustav - Gustave, Miluška - Milušek, Oldřiška - Oldřišek, Soběslav - Soběslava, Zuzka - Zuzanka, Petruška - Petrušek, Boleslav - Boleslava, Ctirad - Ctirada, Doubravka - Doubravek, Oldřich - Oldřicha, Miládka - Milada, Bedřich - Bedřicha, Tomáš - Tomáše, Richard - Richarda, Rudolf - Rudolfa, Vojtěch - Vojtěcha, Aleš - Aleši, Robert - Roberte, Zikmund - Zikmunda, Žofka - Žofinka, Anežka - Anežek, Albert - Alberta, Lukáš - Lukáše, Medard - Medarda, Prokop - Prokopa, Jakub - Jakube, Jindřich - Jindřicha, Luboš - Luboši, Václav - Václava, Kryštof - Kryštofa, David - Davide, Jitka - Jituška, Lidka - Liduška, Vlasta - Vlastička, Žanetka - Žanetek, Květuška - Květušek, Miloslav - Miloslave ), cv. 12 (1. NOVÁ, 2. ŠEDÁ, 3. TETA, 4. MÁLO, 5. CHRUP, 6. MLÝN, 7. PŘED, 8. IVAN. Největším nepřítelem motýlů jsou NETOPÝŘI (Loví v noci, nemají dokonalý zrak, vysílají sluchem ultrazvukové vlny, které se odrážejí od předmětů. Tento odraz předměty zobrazuje, a tak mohou ulovit i můru.)  Na str. 93 cv. 13 a) Patřím (5) mezi hmyz (1). Na rozdíl (1) od některých mých bratrů (1) jsem (5) mezi lidmi (1) celkem oblíben (5). I když nežiji (5) obvykle déle než jeden rok (1), ze svého života (1) se umím (5) radovat (5). (I když V1, V2) Díky svým křídlům (1) si létám (5) z květu (1)  na květ (1) a sosám (5) sladký nektar (1). (V1 a V2) Na křidélka (1)mi raději nesahejte (5). Mohli byste (5) mi z nich setřít (5) jemný prášek (1) a nemohl bych (5) už létat. (V1 a V2) Moje samička klade (5) vajíčka na rostliny, které potom poskytnou (5) obživu (1) našim dětem (1). (V1, které V2) Zprvu se z vajíček (1) vylíhnou (5) pro někoho nevzhledné housenky (1), které jsou opravdu nenasytné. (V1, které V2) Potřebují (5) získat (5) sílu (1) na další stadium (1) svého vývoje (1), což je kukla (1). V1, což V2) V kukle (1) probíhá (5) přeměna (1) housenky (1) v dospělého jedince (1). Po nějaké době (1) z kukly (1) vyletí (5). Je (5) to malý zázrak (1) přírody (1). Poznal jsi (5) mě? ( JSEM MOTÝL )

Stadia vývoje motýla:

https://www.stoplusjednicka.cz/tajemstvi-jednoho-zivota-zazrak-motyliho-zrozeni

Učebnice Čeština 2 na str. 30 - přečíst text a prohlédnout si obrázky ve druhém žlutém rámečku se slovy mnohoznačnými. Můžete si zahrát pexeso (PS Čeština 2 na str. 95).

Učebnice Čeština 2 - na str. 117 si můžete vybrat diktáty č. 26 - 28. Na str. 120 si můžete vybrat cvičení 27 - 29.  


Písanka 2 - 2. díl - vše na str. 35 ( Proč měl medvěd vztek? Šel medvěd cestou necestou po stopě za svou nevěstou. Medvěd strašně smutný byl, medvědici nespatřil Čekala jen do pěti, pak usnula v doupěti. Vztek medvěda zpět pak hnal, kdekdo se mu posmíval. ). Další slova se skrytým číslem: PI100LE - pistole, POS3K - postřik, 8AŽIT -osmažit, SES3ČKA - sestřička, NA5Í - napětí, O5 - opět, US0A - uspět, U3 - utři, 100LEK - stolek. Vše na str. 36 ( 1. Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru. (A) 2. Běžela ovečka vzhůru do kopečka. (Š) 3. Kočka leze dírou, pes oknem. (Č) 4. Okolo Třeboně, pasou se tam koně. (O) 5. Pásla ovečky v zeleném háječku. (O) 6. Sedí liška pod dubem, má píšťalku a buben. (Í) 7. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. (K) 8. Žába leze do bezu, já tam za ní polezu. (L) 9. Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala? (K) 10. Holka modrooká, nesedávej u potoka. (N) Tajenka: ŠKOLA KONČÍ! )

​​​​​​​

Čítanka 2 - na str. 94 přečíst - recitovat báseň (píseň) "PĚT MINUT V AFRICE"Úkoly pod textem na str. 94:                                               Slova, která nejsou v textu: SRST, ŠTĚKÁ, BĚŽÍ, KRÁTKÉ, DOLE, MRÁČKY. Čtyřslabičná slova: ententyky, poletíme, hrozitánsky, přibývají, vytrubují, nakadeří, plameňáci, purpuroví, paviáni, okusuje.     Úkoly na str. 95: Správná odpověď na otázku je : Nestrká, jen tak vypadá, když sbírá kamínky a písek, které polyká kvůli trávení. (Když se pštros cítí ohrožený, přitiskne se k zemi, a aby ukryl svůj dlouhý krk, položí ho na zem před sebe.)                                                                           Synonyma: nádherné II krásné, chytá II loví, řvou II křičí, chřtány II tlamy. Zvířata seřazená podle abecedy:​​​​​​​  lvi, lvice, marabu, myši, paviáni, plameňáci, pštrosi, ryby, sloni, volavky, žirafa.                                                                                                                                                                    Rýmující se slova: zvoní - sloní, nahoře - moře, na táčky - obláčky, oáze - na váze.