Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

PS Čeština 2 - na str. 71 cv. 1 - Máme doma tříletého  ​​​​​​anglického kokršpaněla... je to jedno z nejstarších plemen loveckých psů – slídičů. Je to oblíbený společenský a výborný lovecký pes, který je schopen slídit i aportovat: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%BD_kokr%C5%A1pan%C4%9Bl#/media/Soubor:English_cocker_spaniel.jpg   Na str. 71  cv. 2  ( kočka, slon, pavouk, žába ).

Učebnice Čeština 2 - na str. 67 přečíst text psacím písmem.

Ústně úkoly na str. 67 v učebnici - 1 a) ( Pepík, Naďa, Žofka, Hynek, Klárka; Soňa, Libuše, Vítek, Eva, Maruška, Honzík, Radek....), 1 b) ( potraviny, drogérie, papírnictví,  knihkupectví, řeznictví, železářství: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1474   , 1 c) ( úča ), Pokustón je kouzelník z příběhů dvou králíků Boba a Bobka : file://server/home/schmuttermeierova/Downloads/Uk%C3%A1zka.pdf ,          2 a) ( kouzelník, vykouzlil ), 2 b) slovo s více významy = řídí - ( dopravní prostředek ), řídí ve smyslu vede ( školu, podnik, dopravu ), 2 c) přijel - ř je měkká souhláska, hrdličky - k je tvrdá souhláska, barevných - n je tvrdá souhláska, tatínek - ť je měkká souhláska ), 2 d) Žofka - Žofie, šátků - šátek, obchod - obchody ).

Písničky o povolání, které znáte ( úkol v učebnici úplně dole ):

Jede, jede, poštovský panáček: https://www.youtube.com/watch?v=dN9_Vuki13M    .

Já jsem muzikant:  https://www.youtube.com/watch?v=hAO_1RgPXH0    .

Šel zahradník do zahrady:  https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc    .


Přečíst žlutý rámeček na str. 67 https://www.mojecestina.cz/article/2016050601-slovni-druhy-prehled  .

Básnička "Slovní druhy" (  můžete se ji naučit nazpaměť ) :

Slovních druhů máme 10,

nemusíme proto brečet.

Pěkně si je povíme,

znát je totiž musíme.

Auto pes i žena –

jsou podstatná jména.

Jaký,  který, čí  se ptáš,

přídavná jména znáš.

Já, ty on jsou zájmena,

zastupují za jména.

Když chceš něco spočítat,

tak číslovky musíš znát.

Slovesa už poznáme,

pracovat je necháme.

Kdy a kde a jak se ptej,

příslovce si vyhledej.

Předložky před jmény stojí,

samy bez nich neobstojí.

Slova, věty spojit máme,

spojky k tomu zavoláme.

Částice se mají k světu,

často uvozují větu.

Citoslovce - to jsou zvuky,

máme je hned z první ruky.


PS Čeština 2. díl - na str. 72 cv. 1 ( můžete psát šipky a čísla ve správném směru od názvu k názvu -          1. podstatná jména, 2. přídavná jména, 3. zájmena, 4. číslovky, 5. slovesa, 6. příslovce, 7. předložky, 8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce )PS Čeština 2. díl na str. 72 cv. 2 ( PRVNÍ, OSTRÝ, DOBRÝ, STARÝ, TĚŽKÝ, ANO, TVRDÝ, NIKDY, MÁLO; názvy osob, zvířat a věcí jsou podstatná jména ), cv. 3 ( osoby: babička, zedník, princ, táta; zvířata: delfín, stonožka, dinosaurus, tygr; věci: váza, růže, kravata, sklo ), cv. 4 ( na podstatná jména můžeme ukázat slovíčky ten, ta, to:  ten pán, ta sova, to dítě, ta krabice, ten vlak, to zvíře, ten perník, ta ryba, to vejce, ten prsten, ta učitelka, to mládě, ta sýkorka, ten voják, to pero ).Čítanka 2 str. 72 - 73 - přečíst text "PEXESO". 

Úkoly k textu - ústní ( dobrovolné ):


1. Hráli hráči Káťa, Škubánek a Luciáš hru pexeso? ( nehráli )

2. Jak se hraje pexeso? ( hraje ho 2 - 6 hráčů, každý hráč otáčí dvě kartičky s obrázky, pokud najde stejnou dvojici obrázků, nechá si ji; vítězí ten, kdo má nejvíc stejných dvojic; pexeso si můžete sami vytvořit, a to tak, že si připravíte sadu kartiček, kde každá dvojice bude tvořená příkladem ( 2.6 ) a výsledkem ( 12 ); stejně i pro dělení, sčítání a odčítání )

3. Co je cílem hry přebíjená ( větší bere )? ( při této hře se všechny karty s číselnou hodnotou rozdělí mezi hráče, každý hráč otáčí 1 kartu; kdo má nejvyšší kartu, bere všechny otočené karty a dá je dospod svého balíčku; pokud hráči otočí kartu se stejnou hodnotou, otáčejí ještě 3; kdo má nejvyšší kartu, bere všechny otočené karty a dá je dospod svého balíčku; vítězem je ten, který získá všechny karty; můžete si vytvořit vlastní karty z příkladů na násobení a násobků a procvičit si zábavnou formou učivo matematiky )

4. Kdo při hře podváděl a jak ? ( Luciáš - když chtěl získat špekáčky, lhal, že má Ferdu Mravence a kartu neukázal )

5. Zachoval se Luciáš správně, když připravil lstí a podvodem Káťu i Škubánka o dům? ( Nezachoval se správně; kamarád se snaží druhým pomoct a obdarovat ty, které má rád. ) Kdo je tvůj skutečný kamarád/ka - přítel/kyně?

6. Vymysli vlastní konec příběhu ( ústně ).  Dole na této stránce je vložena kniha  "KÁŤA A ŠKUBÁNEK ZASE SPOLU"; jak skutečně dopadl příběh "Pexeso" si přečtete na str. 55 - 58. Pokud chcete procvičovat čtení, můžete si číst příběhy z této knížky zde.


Čítanka 2 - na str. 73 úkol dole písemně ( 3. dům, 2. špekáčky, 1. bonbony )Internetové odkazy na procvičování poznávání slovních druhů:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3013

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-podstatna-jmena-1-uroven/3098

Online výuka češtiny po registraci na emailovou adresu:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php​​​​​​​