Týden od 11. 5. do 15. 5. 2020

PS Matematika 2 -  násobikla 8 - naučit se nazpaměť jmenovat násobky 8 viz cv. 1 na str. 35 ( 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 ), cv. 2 ( násobilka 8 viz násobky 8 ), cv. 3 ( násobky 8 včetně čísla 0 viz cv. 1, vyznačit na číselné ose ), cv. 4 ( 32, 0, 8, 56, 24, 72, 48, 16 ), cv. 5 ( chybějící násobky ze cv. 4: 40, 64, 80 ), cv. 6 ( výsledky sloupečků: 16, 40, 64, 0; 32, 80, 24, 56; 8, 48, 72, 32; 56, 40, 24, 48; 72, 16, 0, 56 ). Na str. 36 cv. 7 ( zelená trička - 3 . 8, 6 . 4, 8 . 3, 4 . 6; růžová trička - 8 . 5, 10 . 4, 4 . 10,      5 . 8; žlutá trička - 2 . 8, 4 . 4, 8 . 2; modrá trička - 6 . 6, 9 . 4, 4 . 9 ), cv. 8 ( celkem....2 maminky; každá maminka....8 mláďat; celkem....16 mláďat; výpočet: 2 . 8 = 16; Po statku běhá 16 myších mláďat. ),     cv. 9 ( činitel . činitel = součin ), cv. 10 ( výsledky sloupečků: 24, 60, 18, 42, 54, 30; 63, 49, 56, 21, 0, 28; 80, 40, 64, 56, 48, 72; Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. Viz cv. 11 na str. 37 - ještě ho ale nepočítejte. ) 

Internetové odkazy k  procvičení násobení 8:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/nasobky/prirazovani8.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/nasobky/vyhledavaninasobku8.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/nazorna-nasobilka-8/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/nasobeni8priklad1.htm

PS Matematika 2 - cv. 6 na str. 50 - učivo o shodných úsečkách - místo pravítka lze použít proužek papíru přehnutý na polovinu, použijeme ho jako pravítko; vyznačíme si na něm krajní body měřených úseček s dodržením vzdálenosti mezi nimi a porovnáme jejich délku; v tomto příkladu vezmeme tedy proužek přeložený napůl, vyznačíme na něm bod A a B ve stejné vzdálenosti jako v sešitě; přiložíme proužek papíru s vyznačenými body na vyznačenou čáru s bodem P; bod A přiložíme přesně na bod P a vyznačíme na čáře v sešitě bod R; bod R musí ležet přesně ve stejném místě jako bod B na proužku papíru. Prohlédněte si měření s proužkem papíru v zeleném rámečku pod úkolem.                                Na str. 50 cv. 7 - porovnejte jen úsečku ST s ostatními úsečkami, zbytek cvičení si necháme na příště   ( vezměte si proužek papíru a přehněte ho napůl; vyznačte na něj body S  a T ve stejné vzdálenosti jako v sešitě; přikládejte tento proužek postupně k porovnávaným úsečkám, abyste zjistili, jestli jsou větší, menší nebo stejné; úsečka ST je menší než úsečka UV; úsečka ST je menší než úsečka RZ; úsečka ST je větší než úsečka KL; úsečka ST je shodná s úsečkou OP ).

Internetové odkazy k procvičení shodnosti úseček s převody jednotek:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Hravý početník 2. díl - libovolný sloupeček na str. 22.