Týden od 11. 3. do 13. 3. 2020


PS Čeština 2 na str. 62: cvičení, která ještě nemáme zkontrolovaná -  cv. 9 ( řízky - O, mráz - P, tříska - O housky - Z, rozkaz - I, úzký - T pes - A, hezký - S, pařez - Y, vůz - N, hráz - O, láska - N, kaz - Y, ostrý - M, nízký - A ), cv. 11 ( Mikuláš, vážka, běžky, nůžky hrušky, těžký, pěšky, stonožka, osuška, knížka, složka, kaluž, nožka, stráž, hláška, krádež, mládež, koš ). Nové zadání:  str. 62 cv. 10 ( sníh, prach, břeh, hroch, tvaroh, smích, výdech, nádech, lehce, hrách, jih ), na str. 63 cv. 12 ( plot, plod, hrad, hrát, let, led, dráb, dráp, zeď, zeť ), cv. 13 ( lev, medvěd, velbloud, gepard, had, svišť, sob, hroch, muflon, dikobraz, šimpanz, krab ). 

Písanka str. 6 ( slova se slabikotvorným r a l najdete v učebnici Češtiny 2 na str. 34 ). Přísloví úplně dole: "Někdo slyší růst trávu, jiný třeba ztratil hlavu" znamená, že někdo dělá předčasné závěry, domýšlí dopředu a jiný bez přemýšlení jedná. Str. 7 ( slova v textu Čeština 2 str. 44 - Křemílek, vystřídaly, hřměla, bouřka; úplně dole ústně jazykolam na ř:  Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.  Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte. ) 

​​​​​​​Čítanka 2 str. 58 - "Aprílová škola" - " Zaječí říkadlo" : My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy, přes potoky. Trénujeme kotouly, nekoukáme na bouli. " Kapr v kapradí": Leží kapr v kapradí, pranic mu to nevadí. Líně leží, líně pije, je to kapr z Tramtárie. Je to kapr ze souše, štěká, ale nekouše. "Lenochod": Lenochod má líné nožky - rád si lehne do lenošky. Co tam dělá? Lenoší! Vrní při tom rozkoší. ( Další úkol dole - Tramtárie je země, kde je vše jinak, než má být. )

Čítanka 2 str. 59 - křížovka: PAŘEZY, PIJE, TRAMTÁRIE, LENOŠÍ, LENOŠKA, SOUŠE, VRNÍ, UŠÁCI, ROZKOŠÍ, SKOKY, POTOKY, KOTOULY, KAPRADÍ; tajenka: APRÍLOVÁ ŠKOLA; je to kniha s veselými básničkami od spisovatele Jiřího Žáčka s ilustracemi Adolfa Borna; apríl je označení pro první dubnový den, je spojen s žertíky a zlomyslnostmi, v některých případech se koná i 30. dubna, předpokládá se, že vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. Na str. 59 ještě opsat básničku "Zaječí říkadlo" ( rýmující se slova - ušáci - práci, skoky - potoky, kotouly - bouli ; nakreslit malou ilustraci - obrázek k básničce ).