týden od 11.3. - 13.3.

Dějepis 

Přečíst  v učebnici str. 105 – 106 (Husité), vyhledat na internetu či v encyklopediích text písně „Ktož jsú Boží bojovníci“ a její první sloku napsat do dějepisného sešitu

Práce z aritmetiky 11.3. - 13.3.:

Vyřešte z učebnice na str. 51 příklady 1-6.

Práce z geometrie 11.3.-13.3.:

Vyřešte v PS na str. 16 a 17 příklady 1,2,3.

Práce z fyziky 11.3.-13.3..

Vyřešte z učebnice na str. 32 příklady 1,2,3.

Ozv

Přečíst uč. str. 31 - 33 po xenofobii a rasismus.

Český jazyk a literatura