Týden od pondělí 1. 3. 2021 do pátku 5. 3. 2021PONDĚLÍ

Čtení

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                                Úkoly na listu s B, b s. 33:                                                                                                                                                - vepsat tiskací slabiky pod obrázky                                                                                                                              - přečíst slova ve sloupcích                                                                                                                                              - zakroužkovat slova v tabulce k obrázkům pod tabulkou                                                                                          - přečíst text „Domino“                                                                                                                                                   - písmena u zakroužkovaných slov v tabulce vepsat postupně do volných políček v textu                                                                                                                                                                                                                                Úkoly na listu s B, b s. 34:                                                                                                                                                - přečíst slova v tabulce                                                                                                                                                   - podtrhnout správné slovo k obrázkům                                                                                                                      - přečíst text „Karolína“                                                                                                                                                  - slov a silně vytištěná vepsat do prázdných políček pod textem                                                                                                                                                                                     

Psaní

Na listu s. 33 opsat 3 věty do malého domečkového nebo opičkového sešitu (Ota je dudák. Mami, máme málo medu. Jana nese sodu s ledem.).                                                                                                                      V Písance na s. 26 napsat na linky psací písmena, složit z nich slovo dárky a napsat ho na linku. K obrázkům napsat slova (kluk – raketa, kocour – ryba, pes – kost, dívka – kostky).ÚTERÝ

Čtení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                              Úkoly na listu s Č, č s. 35:                                                                                                                                                 - vepsat tiskací slabiky pod obrázky                                                                                                                             - přečíst slova ve sloupcích                                                                                                                                              -přečíst text „Vašík a Káča“ a dopsat správné slovo do poslední věty                                                                     - zakroužkovat stejnou barvou 2 rýmující se slova  (kočka – čočka, myčka – tyčka, liška – šiška, dálka – pálka, láska – páska, pádlo – sádlo)                                                                                                             

Úkoly na listu s Č, č s. 36:                                                                                                                                                   - přečíst slova v tabulce                                                                                                                                                   - přečíst text „Terezka“ a v poslední větě dopsat  do volných políček   první  písmena jmen dívek, které přišly k Terezce                                                                                                                                                                  - podle textu odpovědět na otázky     

 

Psaní:                                                                                                                                                                                                     Ve Slabikáři na s. 54 přepsat 3 věty vpravo dole psacími písmeny (Darina má nové korále. Marek kropí trávu. Výr létá po lese.) do domečkového nebo opičkového sešitu.                                                          V Písance na s. 27 napsat řádky s velkým R.

https://www.youtube.com/watch?v=dBvxbQEysPAČTVRTEK

Čtení                                                                                                                                                                        Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                                    Úkoly ve Slabikáři na s. 86:                                                                                                                                             - zakroužkovat ž, Ž v básničce                                                                                                                                        - vybarvit tiskací Ž                                                                                                                                                             - přečíst slabiky (tvořit slova – žabák, žasne; želva, želé, župan, lžu; bendžo, Žofka; žije, žito; žížala, žízeň, žena, žene; žáci, žádá; mužů )                                                                                                                                          - podtrhnout správná slova ve větách                                                                                                                           - přečíst věty  (Ježek se živí: larvami hmyzu, drobnými brouky, slimáky, žížalami, někdy žábami nebo hraboši. Žabička se živí hmyzem, larvami hmyzu, žížalami, slimáky.)

Úkoly na listu s Ž, ž s. 35:                                                                                                                                                 - vepsat tiskací slabiky pod obrázky                                                                                                                             - přečíst slova ve sloupcích                                                                                                                                            - přečíst text „Růže“ a odpovědět na otázky podle textu                                                                                          -  podtrhnout správná slova k obrázkům    


Psaní:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Na listu s. 31 přepsat 9 slov do domečkového nebo opičkového sešitu  (poperu, korále, raketu, Pepíku, kamarád, náramek, kamínek, Románek, papírek).                                                                                                V Písance na s. 28 dopsat slova k obrázkům (dárky, stromek, pejsek, poleno);                                                     opsat jména (Roman, Karel, Marek, Ruda, Jára, Petr, Mirek);                                                                       napsat jméno holčičky (Romana, Radka, Renata). PÁTEK

  1. hodina

Čtení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):  

Úkoly ve Slabikáři na s. 87:                                                                                                                                             - přečíst slova v tabulce; najít stejná slova z prvního řádku v tabulce a zakroužkovat dvojici stejnou barvou (psací a tiskací podoba slova)                                                                                                                                         - podtrhnout dvojici stejných vět (psací a tiskací podoba) stejnou barvou                                                            - zakroužkovat správné odpovědi podle obsahu vět 

Úkoly na listu s Ž, ž s. 40:                                                                                                                                                   - přečíst slova ve sloupcích                                                                                                                                               - zakroužkovat slova v tabulce podle obrázků                                                                                                              - přečíst text „Brusle“; do volných políček vepsat postupně písmena, která jsou za zakroužkovanými slovy v tabulce                                                                                                                                                                               - podtrhnout slova k jaru zeleně (kuličky, míč, kolo, švihadlo), k létu červeně (plavky, kuličky, míč, kolo, švihadlo), k podzimu hnědě (drak, kuličky, míč, kolo, švihadlo), k zimě modře (hokejka a lyže)                                                                                                                                        

  1. hodina

Čtení       

                                                                                                                                                                    

Uděláme v online výuce (co nestihneme, udělají děti samostatně):                                                                      Úkoly ve Slabikáři na s. 88:                                                                                                                                              - vybarvit stejnou pastelkou druhou část vět                                                                                                                - zakroužkovat zvíře, které má ve jménu ž                                                                                                                     - podtrhnout, kdo má 4 nohy                                                                                                                                         - přečíst text a podtrhnout odpovědi:   Kdo žije v lese?    Podtrhni název ročního období, kdy spí ježek v hromádce listů pod stromy. Jaké bodlinky má ježek? Co nejí ježek? Co je ježek, když se živí hmyzem? Koho se ježek nebojí?


Úkoly ve Slabikáři na s. 89:                                                                                                                                               - vepsat velkým tiskacím písmem slova do řádků a tajenku nakreslit do rámečku.                                             -přečíst text a podtrhnout odpovědi: Jaké zvíře má Božena?  Co dělá želva a co žere?  Kam zastrčí želva hlavu a nožičky, když se blíží nebezpečí?  Co želva nežere? Co je želva, když se živí rostlinami?                        - podle textu dopiš velkým tiskacím písmem věty                                                                                                                                ​​​​​​​

Psaní:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Písanka – na s. 29 napsat řádky se S.                                                                                                                           ​​​​​​​

https://www.youtube.com/watch?v=XZnTvMhOUlI


Opsat jména ze Slabikáře na s. 45 dole (Zdena, Zita, Zuzana, Líza, Zlata, Zina).