Týden 9.11.-13.11.2020 V tomto týdnu budeme procvičovat novou slovní zásobu (My family), přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád a také si budeme povídat o rodině. Pokud máte nějakou fotku rodiny, připravte si do hodiny. Pracovat budeme s učebnicí a pracovním sešitem, na online hodinách i s Google dokumenty a s internetem.