Týden 8.2. - 12.2. 2021


Český jazyk : učebnice cvičení 2,4 strana 74 přepsat do sešitu, cvičení 8 strana 75

Matematika: cvičení 20,21,22 strana 89

Ostatní úkoly budou zadány v učebně a v online hodinách. 

Přeji všem pevné zdraví a veselou mysl. Vaše třídní učitelka Marta Gablasová