5. týden 6.- 8.4.

Český jazyk

Z učebnice str. 73 dole přepsat do mluvnického sešitu tabulku Předmět může být a ústně probrat str. 74/ cv. 3

Zopakovat si učivo:

Matematika

Dělení desetinných čísel

Pokračuj v řešení úloh z pracovního sešitu

-strana 57 dělení se zbytkem - pokud ti to nejde, nevadí, vyřešíme později společně

-strana 58-59 slovní úlohy – toto by mělo jít vyřešit, tady se se zbytkem netrápíš


Pokud bude nějaký problém, piš na adresu: adamikova@zsbabice.cz

Mgr. S. Adamíková

Fyzika

Měření hmotnosti

-do sešitu si opiš nebo nalep postup měření ze souboru z minulého týdne:

1. Pevného tělesa

2. Kapaliny + cvičení

(pro jistotu soubor přikládám znovu, můžeš si nalepit obě stránky)

-ze Sbírky trénuj převody jednotek hmotnosti, řešení si kontroluj podle výsledků vzadu ve Sbírce


Pokud bude nějaký problém, piš na adresu: adamikova@zsbabice.cz

Mgr. S. Adamíková

Angličtina

Přírodopis

Dějepis

Zeměpis

Do sešitu nadpis: Souhrnné opakování, z učebnice str. 31/3 - vypsat pojmy a správně spojit podle vzoru, dále str. 32/4 to samé. Další cvičení str. 32/5 ústně zkusit odpovědět pomocí učebnice.