Týden 23.11.-27.11.

Český jazyk: opakování vyjmenovaných slov

Do školního sešitu dokončete souvětí podle své fantazie - cvičení 11 strana 48 z učebnice. 

Dále přepiš do sešitu cvičení 13,15 na straně 49. 

Matematika: 

Přepiš do sešitu cvičení 3, 5, 7 na straně 46 a cvičení 9,10,11 na straně 47 

Ostatní budeme vypracovávat na online hodinách.