Týden 19. 4. - 23.4. 2021

Úkoly pro tento týden: 

Český jazyk : 

Procvičování pravopisu strana 44,46,47 (malý pracovní sešit)

Matematika: učebnice

cvičení 36 strana 114, dále slovní úlohy  cvičení 30, 31,33 strana 114

Ostatní úkoly budou zadávány přes google učebnu. 

Pěkný týden přeji všem. MG